Padežniška cesta – plošča

23. 7. 2004

Kraj: Padežniška cesta

     

Lokacija: Nad cesto na desni strani na Padežniški cesti. V skalo je vsekana spominska plošča. Verjetno so jo izdelali Italijani ob gradnji ceste.

Napisi:
12 REGG
FANTERIA
CASALE
ANNO
1929 AV

 

Odkritje: .

 

 Viri:
Status prispevka: ni lokacije

Nova vas, zdravstveni dom – plošča Lavrič

15. 3. 2009

Kraj: Nova vas

     

Lokacija: Tabla je na stavbi zdravstvenega doma pri vhodu.

Napisi: .

ZDRAVSTVENI DOM

dr. Božidarja Lavriča

Enota NOVA VAS


Odkritje: .

 

 Viri:

Lužarji – miljnik

Kraj: Lužarji

     

Lokacija: Na desni strani ceste, ki se vzpenja na Lužarje, v levem ovinku

Napisi:

PEŠPOT OB RIMSKIH ZAPORNIH ZIDOVIH, MILJNIK št. 10
LUŽARJI (785 M), začetek veliklaške pokrajine
Občina Velike Lašče

Popotnik postoj ob križu in rimskem miljniku in bodi pozdravljen v velikolaški pokajini.

Zaradi ugodne geografke lege vzhodnega strmega roba bloške planote, ki predstavlja dobro obrambno lego, je bil tukajšnji prostor zelo primeren za naselitev. Na mesttu, kjer danes stoji podružnična cerkev sv. Ožbolta in Marije Snežne (798m) so se naselile plemenska ljudstva že v prazgodovniski (okoli 500 let pred Kristusom) starejši železni ali halštatski dobi in oblikova gradišče. O njihovi prisotnosti pričajo izkopanine, ki so jih našli tod.
Rimljani so naše kraje začeli osvajati in jih postopoma urbanizirati, romanizirati predvsem pa civilizirati ter utrjevali svojo oblast po letu 35 pred Kristusom. Nekako ob koncu prevega stoletja po Kristusu je vojaška varnostna služba rimskega imperija sklenila, da bo s svojo aktivnostjo še bolj prisotna na tistih delih rimske države, kjer je obstajala velika verjetnost vdorov številnih vzhodnih plemen. Državni varnostni in mejni pas imperija je potekal na vzhodu po reki Donavi in Renu. Zaradi vse številnejših vojaških mejnih zapletov se je pokazala potreba po ustanovitvi garnizijskih postojank v notranjosti mejnih provinc z mobilno vojsko legionarjev. Njihova naloga je bila varovati vse tiste strateške točke, kjer je bil prodor najbolj vereten. Tako je nastala na našem ozemlju najbolj vojno občutljiva in varovana vojna krajina rimskega imperija julijsko – alpska vojna krajina (ALpes-Iuliana). Vrhovni rimski vojaški štab je rimskim geografom naročil, da določijo tisti prostor med Alpami in Jadranom, kjer je možen najugodnejši in najlažji vdor sovražnih zakarpatskih, srednje in vzhodno evropskih plemen v Rimski imperij. Geografi so prostor določili, vojaški geodeti so izrisali potek zapore, najboljši gradbeniki takratne dobe pa so ga s pomočjo rimske vojske zgradili. Dokončno je bila zapora postavljena v 3. in 4. stoletju po Kristusu. SKupaj z obrambnimi trdnjavami, obzidanimi naselji, kašteli, stražnimi in oglednmi stolpi, prežami in utrjenimi podeželjskimi vilami, mitnicami za plačilo cestne pristojbine in drugimi vojaškimi postojankami. V vidni ali pa slušni oddaljenosti od zapore pa so bile stacionirane udarne garnizije legionarjev za hitro posredovanje z nalogo, da predvsem vojaškim vozovom preprečijo prehod zapore. Vojaška doktrina je narekoval legionarjem, da zavrejo napadajočega in ga preusmerijo v grape in doline ter ga tako pravijo v past, kjer je bil vojaški obračun lahek. V 2. in 3. stoletju je prav ta zid predstavljal zahodno naselitveno mejo Slovanov.

Gospodarji tega ozemlja so se menjavali, kraj Lužarji pa je vedno obdržal posebno obrambno in razvedovalno vrednost. V poznem srednjem veku so bili ekonomski gospodarji tega ozemlja stiški meniji. Ti so marljivo gradili nova naselja, stara naselja in poti pa obnavljali. Čez Lužarje je vodila važna srednjeveška tovoran pot, ki je povezovala Stično in Oglej. Po njej so tovorili sol in vino v celnisko zadedje, proti morju pa žita in posušene kože. Prav tukaj pri križu in rimskem miljniku, kjer je danes cestni rondo in mlaka s klopjo, je bilo cestno križišče in počivališče dolenjske trgovske poti. Lučaj vzhodno od miljnika poteka meja med Dolenjsko in Notranjsko. Na Lužarjih je krajevno razvodje med dvema povirjema. Tu se rojevata potoka Iška in Rašica. Potok Iška je ustravil čudovito tesen Iški Vintgar, potok Rašica pa lenobno vijuga po Mišji dolini dokler se ne poslovi od nadzemnega sveta in vodo podzemno odvaja v Črno morje. Danes so lužarji razpotegnjena obcestna vas sestavljena iz treh gruč hiš ki se jim po domače pravi pri Krkučeku, pri Oštirju in pri Juramnu. Na vzpetini za vasjo je ena najstarejših cerkva v velikolaški občini, ki je posvečena Sv. Ožboltu in Mariji Snežni in vaško pokopališče. Lužarski rob bloške planote se nadaljuje v rutarsko planoto, nato v gozdnat Mačkovec in preko krvavškega polja v mokrško hribovje.
Društvo
CLAUSTRA ALPIUM IULIANUM

2004

Odkritje: 2004

 

 Viri:

Leskova dolina – italijanski kamen

Obeležje na krišžišču Vojašške in Kalvarijske ceste

Kraj: Leskova dolina

     

Lokacija: .Pod cesto na križišču vojaške in Kalvarijske ceste nad Leskovo dolino

Napisi: .Napisov nam ni uspelo prepisati

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Snežnik – spomenik Križaj

16.7.2005

Kraj: Snežnik

     

Lokacija: Področje Jarmovec, tik ob cesti med Klansko polico in Vavkovcem

Napisi: .

TU JE V LETALSKI NESREČI, 8.
OKTOBRA 1948 PREMINIL JOSIP
KRIŽAJ PILOT V ŠPANSKI REVO-
LUCIJI IN NOB, KAPETAN JLA

SOLETALCI, POVELJSTVO
RV I PVO I PD SNEŽNIK
ILIRSKA BISTRICA
22. JULIJ 1989

 

Odkritje: 22. 7. 1989

 

 Viri:
 • Slovenska Wikipedia
 • Napovednik na http://www.napovednik.com/tv4540607_josip-krizaj-pilot-dokumentarni-film-/
  Film predstavlja pustolovsko življenje Josipa Križaja,
  primorskega pilota, rojenega leta 1911 v Koprivi na Krasu.
  V evropskih antifašističnih in emigrantskih krogih je
  zaslovel leta 1932, ko je komaj dvajsetleten z letalom
  prebežal iz Italije v Jugoslavijo, še bolj pa štiri leta
  pozneje, med špansko državljansko vojno, ko so posnetke
  njegove sestrelitve in ujetništva predvajali filmski
  žurnali v evropskih in ameriških kinodvoranah. Križajevo
  življenje so zaznamovali letalska strast in burni
  zgodovinski dogodki 20.stoletja. V prvih povojnih letih
  je bil v Jugoslaviji tako popularen, da so njegove
  pustolovščine upodabljali celo v stripih. O Križaju in
  njegovem znamenitem letu nad Beogradom je govora tudi v
  filmu Dušana Makavejeva Nedolžnost brez zaščite. Danes na
  legendarnega pilota spominjajo samo še spomeniki in ime
  letalskega kluba iz Ajdovščine.
  Dokumentarni film prinaša poleg pričevanja predvsem bogato
  filmsko gradivo iz arhivov v Rimu, Beogradu in Ljubljani,
  med drugim tudi Paramountove posnetke Križajeve sestrelitve
  in ujetništva v Španiji.

Scenarij: Walter Škerk Režija: Mirjam koren Snemalec: Niki Filipovič Montaža: Walter Turcovich

Produkcija RAI Slovenski program Trst

 Status prispevka: lokacija ni določena

Grad Snežnik – grb pristava

5.9.2009

Kraj: Kozarišče

     

Lokacija: Grb je na fasadi pristave nad vhodom v gostišče

Napisi:

GEORG PRINYZUND HERR VON SCHONBURG WALDENBURG

1863

Odkritje: 1863

 

 Viri:

Grad Snežnik – spomenik gozdarska šola

5.9.2009

Kraj: .

     

Lokacija: Spomenik je na travniku med Gradom Snežnik in pristavo

Napisi: 

1869 – 1875
PRVA SLOVENSKA
GOZDARSKA ŠOLA

OB 120 LETNICI GŠC POSTOJNA

Stavba prve slovenske gozdarske šole

Prispevek o prvi slovenski gozdarski šoli na Stareslike.

Odkritje: 1989

 Viri:

Leskova dolina – Georg Strasse

12.3.2003

Kraj: Leskova dolina

     

Lokacija: Na levi strani ceste of Leskove doline priti Babnemu polju, takoj za križiščem, Jurjeva cesta.

Napisi: Georg Strasse

 

 

Odkritje: .

 

 Viri:
Status prispevka: natančna lokacija ni določena

Dane, kapela – plošča

 

17.4.2009

Kraj: Dane

     

Lokacija: Plošča je vzidana na steno kapele

Napisi:

VSE DOBROTNIKE PRI OBNOVI
TE KAPELE NAJ SPREMLJA
PROŠNJA SVETEGA IZIDORJA.
VAŠČANI
A.D. 4.7.1999

 

Dopolnjeno: 30. 6. 2022

Odkritje: 4. 7. 1999

 

 Viri:

Dane – bogec

14.7.2009

Kraj: Dane

     

Lokacija: Na koncu vasi na desni strani ceste proti Gorenjemu Jezeru

Napisi:

MINILO JE 60 LET,
ODKARJ JE TUKAJ STALO
PODOBNO ZNAMENJE.
V LETU 2006 GA
PONOVNO POSTAVLJAMO
ZA SREČO IN BLAGOSLOV
VAŠČANOV.

Odkritje: 2006

 

 Viri: