Šimanove doline – plošča Anton Avsec

Dimitrij – Mitja Jerič; Vodič po poteh slovenskih partizanskih bolnišnic in civilnega taborišča pod Snežnikom na hrvaški strani meje; Logatec 2014

Kraj: Šimanove doline

     

Lokacija: .

Napisi: .

V Šimanovih dolinah je plošča Antonu Avscu na mestu, kjer je bilo civilno taborišče. Šimanove doline so v grapi levo od ceste od Županovega laza proti Stiski. Lokacija mi ni poznana, nisem bil tam. Sklepam, da je že na Hrvaškem. Zaradi prepovedi prehajanja meje nisem mogel do obeležja.

Na cesti Županov laz – Leskova dolina je v prvem križišču na levi strani zlomljena puščica, na desni pa visoko na drevesu tabla z napisom SB.- ŠIMEN.DOL. Verjetno je po odcepu levo lažje priti do obeležja, kot naravnost po grapi.

Dopolnjeno 16. 12. 2022


 

Odkritje: .

 Viri:   

Dimitrij – Mitja Jerič; Vodič po poteh slovenskih partizanskih bolnišnic in civilnega taborišča pod Snežnikom na hrvaški strani meje; Logatec 2014  – strani o civilnem taborišču

 

Juršče sredi vasi – plošče

1. 9. 2019

Kraj: .

   

Lokacija: Sredi vasi Juršče

Napisi: 

 

plošča levo:

NA PEPELNIČNI DAN 23. FEBRU-
ARJA 1944 SO NEMCI BOMBAR-
DIRALI JURŠČE.
GORELE SO HIŠE. VAŠČANI SO
BEŽALI V SPODMOL NA JERUSIH.
RANJENI IN MRTVI TOVARIŠI SO
LEŽALI NA KRVAVEM SNEGU.

 

1. plošča na zidu

DNE 3. APRILA 1941 SO ITALIJANSKI
FAŠISTI PRED NAPADOM NA JUGOS=
LAVIJO IZGNALI V BEGUNSTVOVSE
VAŠČANE IZ JURŠČ.
STRAŠEN JE BIL ODHOD OD DOMA.
ŠE TEŽJA JE BILA VRNITEV NA IZRO=
PANE IN OPUSTOŠENE DOMOVE.

 

2. plošča na zidu

NA TEM MESTU SE JE OB EKSPLO=
ZIJI GRANATE 24. JULIJA 1949
TRAGIČNO KONČALA OTROŠKA IGRA.
ŽIVLJENJA SO IZGUBILI:

MAKS ZADEL ROJ 1939
ANTON ZADEL ” 1943
MARJAN ZADEL ” 1941
FRANC ŽUŽEK ” 1939
OSKAR ŠAJN ” 1939

 

3. plošča na zidu

PADLI V NOB

RUDOLF GLAŽAR ROJ. 1909
IVAN JURŠIČEVIČ ” 1922
MILAN KALIŠTER
JEROMAN ZADEL
JOŽE BUBNIČ
URŠA ZADEL
PEPCA DOLGAN
ALOJZ VODOPIVEC

 

4. plošča na zidu

PADLI KOT TALCI

ANTON KALIŠTER ROJ 1866 PADEL 1943
FRANC MEJAK ” 1915 ” 1943
ANTON SEDMAK ” 1903 ” 1943
ALOJZ ŠAJN ” 1908  ” 1943
ANTON ŠAJN ” 1863 ” 1943
FRANC ŠAJN ” 1915 ” 1943
JANEZ ŠAJN ” 1895 ” 194
XXXX ŽUŽEK ” 1895 ” 1943
XXXX ŽUŽEK ” 1878 ” 1943

 

5.  plošča na zidu

POGREŠANI V DRUGI SVETOVNI VOJNI

MIROSLAV ŠAJN JURŠČE Štv 77
RUDOLF ŠAJN ” ” 35
ALOJZ MEJAK ” ” 19
RUDOLF MEJAK ” ” 19

 

6. plošča na zidu

PADLI V PRVI SVETOVNI VOJNI

ANTON ZADEL JURŠČE Štv. 8
JOŽE KALIŠTER ” ” 15
ANTON BENČIČ ” ” 16
ANTON SEDMAK ” ” 22
ANTON ŠAJN ” ” 30
FRANC KNAFELC ” ” 51
FRANC AVCIN ” ” 61
JOŽE ZADEL ” ” 82
MATIJA MEJAK ” ” 71

 

desna plošča

V TEM KRAJU JE BILA
USTANOVLJENA
MESECA MARCA 1944
KOMANDA MESTA
ŠT. PETER NA KRASU

1. 9.   2019

Odkritje: .

 

 Viri:
Status prispevka: pomanjkljivi podatki s plošč. Območje ni vključeno v Google Street View.

Javorniki – Cesarjeva hoja

20. 8. 2019

Kraj: Javorniki

   

Lokacija:  Desno ob poti od Otoških dolin proti Jurjevi dolini, pod Kaličem.

Napisi: Brez napisov

19. 9. 2020

20. 7. 2014

 

Odkritje: .

Viri:

 

Vratca – mejni kamen

16. 7. 2005

Kraj: Vratca

     

Lokacija: Betonski blok je desno od ceste od Dan proti Vratcom.

Napisi: 

J

1923

IOdkritje: .

 

 Viri:
 Status prispevka: ni lokacije

Sviščaki plošča – gradnja ceste

22. 7. 2004

Kraj: .Sviščaki

     

Lokacija: .Nad cesto na desni strani takoj nad sviščaki v smeri proti Stanišču je v skalo vsekana spominska plošča. Verjetno so jo izdelali Italijani ob gradnji ceste.

Napisi: .

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Snežniška cesta – plošča

17. 7. 2005

Kraj: .

     

Lokacija: Snežniška cesta, nad cesto

Napisi: .

 

 

Odkritje: .

 

 Viri:
 Status prispevka: manjka lokacija in napis

Snežnik – prvotna koča

30. 7. 2004

Kraj: Snežnik

     

Lokacija: Na poti z Gašperjevaga griča na vrh Snežnika je na desni strani spominska tabla na mestu, kjer je stala prva koča na Snežniku.

Hier stand die erste Scneeberghütte,
erichtet 1874 von der Sektion Küstenland des
Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
Der Meininger Dichter, Botaniker und Alpinist
RUDOLF BAUMBACH (1840-1905)
Verfasser des “Zlatorog” ermöglichte mit litera-
rischen Arbeiten die Finanzierung des Baues.
Schneeberg/Snežnik, 23. 9. 2000

Land Thüringen / Deutchland
Landkreis Schmalkalden – Meiningen
Stadt Meiningen
Sektion Meiningen
des Deutchen Alpenvereins

Tu je stala prva snežniška planinska koča.
Leta 1874 jo je zgradila tržaška podružnica
nemške in avstrijske planinske zveze. Njeno
gradnjo je s honoranji za svoja dela omogočil

RUDOLF BAUMBACH (1840-1905)

meiningenski pesnik, botanik in planinec,
avtor znamenitega “Zlatoroga”.

Snežnik, 23. 9. 2000

Dežela Turingija v Nemčiji

Okraj Schmalkalden-Meiningen

Občina Meiningen

Meiningenska sekcija
Nemške planinske zveze

 

 

Dopolnjeno 10. 7. 2022

Odkritje: 2000

 

 Viri:
Dopolnjeno 25. 11. 2021  
V septemberski številki 2021 občinskega glasila Obrh jeSamo Petrič  na strani 38 objavil prispevek Prva snežniška koča.

 

Dopolnjeno 21. 2. 2023
 V knjigi: Dr. Valter Bohinec, France Planina in Jožko Sottler –  Slovensko Primorje v luči turizma – Ljubljana 1952,  je omenjena tudi ta koča:

Snežnik vrh

28. 5. 2005

Kraj: Vrh Snežnika

     

Lokacija: Vrh Snežnika nad zavetiščem

Napisi: .

Dopolnjeno 25. 11. 2021

Odkritje: .

 

 Viri:
 Status prispevka: ni napisa