Planina Malni – Mejna kamna

25. 10. 2014

Kraj: Planina – Malni

     

Lokacija: Mejna kamna Rapalske meje stojita na vhodu v kompleks zajetja. Na mejna kamna so pritrjena vrata in ograja.

Napisi:  Napisi niso jasni, več jih je poškodovanih

 


Zbirka: Michele Di Bartolomeo

Zbirka: Michele Di Bartolomeo

Zbirka: Michele Di Bartolomeo

Odkritje: .

 

 Viri:   

Planina – mejna kamna pri mostu

19. 9. 2018

Kraj: .

     

Lokacija: .

Napisi: .

Odkritje: .

 

 Viri:   

Rakov Škocjan ob progi – Kuncov kamen

9. 4. 2020

Kraj: Rakek

     

Lokacija: ob stezici iz Rakeka v Škocjan, takoj desno čez progo

Napisi: 

+
borštnar
PETER KUNC
bil je tu vstreljen
dne 14. avgusta
1892

 

Odkritje: .

 

 Viri:   

Stražnik – mejni kamen

Na vrhu

Kraj: Zelše

     

Lokacija: vrh Stražnika

Napisi:

I
1920
51
J

Dopolnjeno 13. 10. 2022

V bližini je še en mejni kamen

13. 1. 2019

 

 

Odkritje: Mejni kamen Rapalske meje

 

 Viri:

Dane – kamen

17. 6. 2016

Kraj: Dane

     

Lokacija: Kamen stoji za prvo hišo vzhodno od kapele

Napisi: 

1824

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Vratca – mejni kamen

16. 7. 2005

Kraj: Vratca

     

Lokacija: Betonski blok je desno od ceste od Dan proti Vratcom.

Napisi: 

J

1923

IOdkritje: .

 

 Viri:
 Status prispevka: ni lokacije

Snežnik vrh

28. 5. 2005

Kraj: Vrh Snežnika

     

Lokacija: Vrh Snežnika nad zavetiščem

Napisi: .

Dopolnjeno 25. 11. 2021

Odkritje: .

 

 Viri:
 Status prispevka: ni napisa

Padežniška cesta – oznaka

23. 7. 2004

Kraj: Padežniška cesta

     

Lokacija: Na neizrazitem slemenu, na razširitvi je na zahodni strani v skalo vsekano znamenje.

Napisi: .

5-

Alpini

Odkritje: .

 

 Viri:
Status prispevka: ni lokacije

Leskova dolina – italijanski kamen

Obeležje na krišžišču Vojašške in Kalvarijske ceste

Kraj: Leskova dolina

     

Lokacija: .Pod cesto na križišču vojaške in Kalvarijske ceste nad Leskovo dolino

Napisi: .Napisov nam ni uspelo prepisati

 

Odkritje: .

 

 Viri: