Vrbica – točka štirih občin

12. 2. 2020

Kraj: Vrbica, sotočje Zale in Iške

    streetview x

Lokacija:  Plošča je vzidana v balvan na sotočju.

Napisi: 

POPOTNIK, TUKAJ V TEJ TESNI

OB SOTOČJU IŠKI IN ZALE

JE STIČIŠČE ŠTIRIH OBČIN

CERKNICA BREZOVICA

VELIKE LAŠČE IG

OBELEŽILI SPOMLADI LETA 2000

Odkritje:  Spomladi 2000

 Viri:

Sv. Vid, cerkev – plošče domobranci

9. 7. 2018

Kraj:    Sv. Vid

     

Lokacija:    Plošče so na fasadi cerkve, na južni strani.

Napisi: .

Osrednji plošči:

ŽUŽEK KAREL ŽUP. 1892 – 1942
ŽUP UPRAVILTEJ
PEZDIR FRANC 1941 – 1945

NA TEH PLOŠČAH BEREŠ IENA
SLOVENSKIH DOMOBRANCEV,
DUHOVNIKOV, MOŽ, ŽENA, DEKLET
TE FARE,
KI SO UMRLI KOT ŽRTVE
KOMUNIZMA IN POČIVAJO
ŠIROM DOMOVINE.
ZATO JIH Z BOLEČINO
IN SPOŠTOVANJEM
SPREJEMA DOMAČI KRAJ.

TAKO RAD SEGEL
BI V GLOBOKO NDO,
KJER BREZ GLASU
SO BRATJE OBLEŽALI

F. BALANTIČ

Llevi plošči

BEČAJ ANTON 1924-1945
BEČAJ FRANC 1926-1945
BRENCE STANKO 1926-1945
BEČAJ MARIJA 1885-1944
BEČAJ FRANČIŠKA 1919-1944
BEČAJ JOŽE 1909-1945
BEČAJ FRANC 1920-1945
BEČAJ ANTON 1925-1945
BAVDEK ANDREJ 1913-1945
BEČAJ ALOJZ 1896-1945
BORŠTNIK FRANC 1924-1945
BEČAJ FRANC 1888-1943
BEČAJ FRANC 1921-1945
BAVDEK FRANC 1926-1945
DOLES HENDRIK 1923-1945
DOLES JOŽE 1925-1945
DOLES ANTON 1927-1945
DROBNIČ JOŽE 1911-1945
DOLES IVAN 1927-1945
HRIBLJAN JANEZ 1904-1945
HRIBLJAN STANKO 1923-1945
HITI ANTON 1923-1945
HITI ALOJZ 1907-1945
HITI FRANC 1920-1945
HITI ALOJZ 1925-1945
HITI IVAN 1927-1945
KLANČAR JANEZ 1920-1944
KOVAČIČ IVAN 1906-1942
KOROŠEC FRANC 1897-1945
KOROŠEC JOŽE 1902-1945
KOROŠEC IVAN 1925-1945
KOŠČAK JANEZ 1902-1945
KOŠČAK FRANC 1918-1945
KOŠČAK JOŽE 1914-1944
KOVAČIČ ALOJZ 1910-1945
KOVAČIČ JOŽE 1915-1945

KLANČAR FRANC 1900-1945
KNAP TEREZIJA 1885-1942
KNAP PAVLA 1926-1942
KOROŠEC IVAN 1927-1945
LAH JOŽEF 1900-1945
LAH JOŽE 1926-1945
LIKAR JOŽE 1914-1945
MAHNE JANEZ 1900-1945
MAHNE JOŽEF 1910-1945
MAHNE ALOJZ 1920-1945
MAKOVEC JOŽE 1905-1945
MAKOVEC ALOJZ 1915-1945
MAKOVEC JOŽEFA 1921-1945
MRAMOR JANEZ 1902-1945
MAHNIČ ANTON 1926-1945
MAHNE ANTON 1914-1945
OTONIČAR JANEZ 1909-1945
PURKART ANDREJ 1884-1943
PURKART FRANC 1911-1945
PURKART IVANA 1921-1942
PIRMAN JOŽEF 1911-1945
PERHAJ FRANC 1907-1945
PIRMAN FRANC 1914-1945
PIRMAN ANTON 1920-1945
PETRIČ MARTIN 1923-1945
PIRMAN JANEZ 1908-1945
PONIKVAR IVAN 1912-1945
PONIKVAR ALOJZ 1914-1944
RUDOLF ALOJZ 1913-1945
RUDOLF JUSTINA 1920-1945
RUDOLF ANDREJ 1922-1945
RUDOLF NEŽA 1924-1945
RUDOLF JOŽE 1925-1945
RUDOLF IVAN 1928-1944
RUDOLF ANTON 1897-1945

Desni plošči

RUPAR ALOJZ 1887-1945
RUDOLF FRANC 1899-1945
RUDOLF ANDREJ 1906-1945
RUDOLF ANTON 1908-1945
ROT JANEZ 1913-1945
RUPAR FRANC 1907-1945
RUPAR ALBIN 1926-1945
ROT JOŽEF 1889-1943
ROT JOŽE 1923-1945
RUPAR JOŽEF 1891-1945
RUPAR FRANČIŠKA 1896-1942
RUPAR LUDVIK 1923-1945
ROT FRANC 1908-1943
ROT KAROL 1924-1945
RUDOLF JOŽE 1916-1944
STRLE ALOJZ 1906-1945
STRLE JOŽE 1909-1945
SRNEL FRANC 1925-1945
STRLE VLADIMIR 1923-1945
ŠTRUKELJ ALOJZ 1899-1945
ŠTRUKELJ FRANC 1911-1945
ŠTRUKELJ JOŽE 1913-1945
ŠTRUKELJ SLAVKO 1925-1945
ŠTRITOF MILAN 1922-1944
ŠTRUKELJ ZDRAVKO 1925-1945
ŠTRUKELJ ANTON 1925-1945
ŠTRITOF JOŽEF 1903-1943
ŠTRUKELJ JOŽE 1923-1945
ŠTRUKELJ ALOJZ 1925-1945
TEKAVEC MATIJA 1878-1945
TEKAVEC ALOJZ 1907-1944
TEKAVEC JOŽE 1908-1945
TEKAVEC FRANC 1920-1945
TEKAVEC LUDVIK 1924-1945
TEKAVEC LADISLAV 1927-1945

TAVŽELJ MARIJA 1915-1945
TAVŽELJ FRANC 1920-1945
TAVŽELJ JOŽE 1922-1945
TAVŽELJ ANA 1924-1945
TAVŽELJ STANKO 1920-1945
TEKAVEC FRANC 1903-1942
TEKAVEC FRANC 1885-1945
TEKAVEC JOŽE 1925-1945
TEKAVEC IVAN 1908-1944
VIČIČ FRANC 1920-1944
VIČIČ ALOJZ 1922-1945
ZALAR FRANC 1888-1945
ZAKRAJŠEK ALOJZ 1890-1945
ZAKRAJŠEK ALOJZ 1924-1945
ZAKRAJŠEKANDREJ 1928-1945
ZALAR JOŽE 1914-1945
ZALAR FRANC 1926-1945
ZALAR IVANA 1920-1945
ZALAR FRANC 1908-1945
ZALAR KAROL 1923-1945
ZALAR IVAN 1926-1945
ZALAR LUDVIK 1924-1945
ZALAR FRANK 1927-1945
ŽNIDARŠIČ ALOJZ 1898-1945
ŽNIDARŠIČ JANEZ 1924-1945
ŽNIDARŠIČ FRANC 1926-1944
ŽNIDARŠIČ ALOJZ 1922-1945
ŽNIDARŠIČ FRANC 1923-1945
ZNIDARŠIČ JOŽE 1925-1943
ŽNIDARŠIČ FRANC 1917-1945

12. 2. 2020

Odkritje: .

 

 Viri:

Sv. Vid, cerkev – Anton Strle

 

9. 7. 2018

Kraj:  Sv. Vid

     

Lokacija: desno od vhoda v cerkev

Napisi: 

V TEJ CERKVI JE BIL
KRŠČEN 21. 1. 1915
BOŽJI SLŽABNIK
ANTON STRLE

Dopolnjeno 31. 8. 2022

Odkritje: .

 

 Viri: 

Zavrh – bloški vol

24. 4. 2005

Kraj: Zavrh

     

Lokacija: . Vol je bil sprva v Zavrhu, desno od poti v Iško. Aprila 2009 sem ga fotografiral v križišču Zavrh, Zales, Polšeče.

Napisi: .

JOŽE IN MIŠO, 1.5.’03

BLOŠKEMU

VOLU

SPOMIN

 

Odkritje: 1. 5. 2003

 

 Viri:

Polšeče – Fajglova domačija

26. 4. 2009

Kraj: .

     

Lokacija: Na JV pobočju hriba, na katerem je cerkev Sv. Urha. Znamenje je na desni strani stezice, ki se spušča od cerkve proti cesti iz Zavrha v Zales.

Napisi:

TU JE STALA FAJGLOVA KMETIJA.
V NJEJ JE ŽIVEL V STARIH ČASIH MOČAN
IN SILEN ČLOVEK “KRPAN” PO IMENU.

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Zala – spomenik

10. 4. 2020

Kraj: Sv. Vid

     

Lokacija: Spomenik je na levem bregu potoka Zala, kakih 500m nad sotočjem z Iško – Vrbico.

Napisi: 

NA TEM MESTU JE BIL
LETA 1941 USTANOVLJEN
ŠOLSKI LOGOR
V KATEREM SO SE
PRVOBORCI VOJAŠKO IN
IDEJNO PRIPRAVLJALI
ZA USPEŠEN
PARTIZANSKI BOJ

Na kovinski ploščici desno spodaj pa:

ZA 20 LETNICO
REVOLUCIJE
POSTAVIL V LETU
1961
KOLEKTIV
KOVINSKE IG

Desno od stpomenika je betonski steber z napisom na obeh straneh:

1941

Odkritje: 1961

 Viri:
Tomaž Kočar, Srečko Knafelc  – Svet med Mačkovcem, Mokrcem in Iško – Ostroga 2011.  V knjigi je  besedilo, ki omenja tabor:
Naj nadaljujem z vojnimi dogodki 1941–1945. Po italijanski ofenzivi (14.–16. september 1941) na Mokrc se je Mokrška četa ponovno zbrala v novem taborišču v Zali pod Osredkom, kamor so prihajali novi borci, v glavnem iz Ljubljane. Zbirna točka je bila jama Jazbine, nad  Zapotoškimi senožetmi blizu Kureščka. V Zali je bila partizanska šolska četa, ki je urila novodošle borce. Poleg šolske je bila v Zali še Robska četa, Preserska (formirana okoli 25. septembra, taborili nad Brezovico), Loška četa, Borovniška četa (nastala iz minersko-sabotažne skupine avgusta 1941, deset mož) in Ribniška četa (ustanovljena v avgustu, v septembru že 19 mož). Iz imenovanih čet je bil v Zali ustanovljen tako imenovani Krimski bataljon z okoli 150 borci, kasneje razdeljen na dva polbataljona. Tisti, ki so ga tvorili, Loška, Robska in Preserska četa, so potem 19. oktobra 1941 napadli Lož (prvi polbataljon Krimskega bataljona) . Pri tem je bilo ubitih 25 italijanskih vojakov in 6 fašistov, veliko je bilo ranjenih, partizani so pobili veliko konj in mul, zažgali vojaški avto. Padli so trije partizani, štirje so bili ranjeni; s seboj so odpeljali 6 italijanskih vojakov in enega of icirja. Partizani so ponoči z 19. na 20. oktober tudi uspešno napadli Bezuljak (Begunje pri Cerknici). Ta napad je izvedel drugi polbataljon Krimskega bataljona.

Zemljevid, s katerim nam je uspelo najti spomenik, je napravil Tomaž Kočar, nekdanji revirni gozdar. Hrani ga Srečno Knafelc, ki nam ga je prijazno posredoval za objavo.

unnamed-1.jpg

Čohovo, lovska koča – plošča

12. 9. 2009

Kraj: Čohovo

     

Lokacija: Na steni Lovske koče Čohovo, nad vasjo

Napisi: 

PARTIZANSKI KOLESARSKI ČETI, KI JE V ZAČETKU PO-
LETJA 1942 USPEŠNO NADZIRALA OSVOBOJENO OZEM-
LJE NA OBMOČJU ŽILC, BEGUNJ, VELIKIH BLOK
IN ŠTEVILNIM ŽRTVAM OKUPATORJEVA NASILJA
OBMOČJA ŽILC

22. 7. 1985
KO ZB NOV
CAJNARJE – ŽILCE

 

Odkritje: 22. 7. 1985

 

 Viri:

Sv. Vid, cerkev – plošča 1. svetovna vojna

9. 7. 2018

Kraj:  Sv. Vid
     

Lokacija: Plošča je na pokopališču vzidana v cerkev

Napisi: 

1914         1918

TEKAVEC JOŽEF
PIRMAN JANEZ
MILAVEC JANEZ
TEKAVEC ANDREJ
TEKAVEC ALOJZIJ
RUDOLF ANTON
RUPAR ANTON
RUDOLF JANEZ
RUDOLF FRANC
RUDOLF ALOJZIJ
HRIBLJAN JANEZ
KNAP ALOJZIJ
HRIBAR FRANC

MAHNE ANDREJ
KOROŠEC JOŽEF
PIKOVNIK FRANC
STRAŽIŠČAR ANTON
ZALAR FRANC
ZALAR JOŽEF
KOROŠEC JAKOB
KOROŠEC JANEZ
PAVLIN FRANC
BEČAJ JANEZ
KNAP JANEZ
KNAP FRANC
BALANT FRANC

Dopolnjeno 31. 8. 2022

Odkritje: 1938

1938 Sv. Vid – Moški cerkveni zbor

170901468

 

 Viri:

Sv. Vid – Korošče, spomenik ob cesti

Kraj: Sv. Vid

     

Lokacija: Na levi strani ceste Žilce – Korošče v ovinku, kjer se priključi stara cesta iz Cajnarj

Napisi: 

NA TEM MESTU JE DNE 21.7.1942 LETA ITALIJANSKA

OKUPATORSKA VOJSKA USTRELILA 18 FANTOV IN MOŽ

IZ TEH KRAJEV

SV. VID

JOŽE ARKO

FRANC BEČAJ

ANTON HITI

JANEZ KLANČAR

ALOJZ MILAVEC

OTMAR NOVAK

ČOHOVO

JOŽE BRENCE

JANEZ HRIBLJAN

ANTON MANJIČ

JANEZ MAHNIČ

JANEZ SRNEL

JOŽE SRNEL

IVAN ZADNIKAR

SV. VID

IVAN PIRMAN

FRANC PIRMAN

EDVARD PONIKVAR

STANKO PONIKVAR

ALOJZ RUPAR

SVETI VID, 21.07.2005

OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB CERKNICA

Dopolnjeno 31. 8. 2022

Odkritje: 21. 7. 2005

 Viri:

Sv. Vid – plošča

Kraj: .Sv. Vid

     

Lokacija: Plošča je vzidana na stavbi, v kateri je bila včasih Kmetijska zadruga in trgovina kasneje pa gasilni dom.

Napisi: 

Leva plošča

KOT ŽRTVE STE PADLI V BORBI ZA NAS

HITI JANEZ RAVNE
HITI JOŽEF
HITI JERNEJ
RUDOLF ALOJZ
RUDOLF STANKO
HRIBLJAN FRANČIŠKA
ŠTRITOF FRANC
RUPAR ANDREJ
HRIBLJAN MATIJA TAVŽLJE
LEŠNJAK IVAN LEŠNJAKE
KOCJANČIČ JANEZ SV. VID
HRIBLJAN FRANC
BEČAJ IVAN
PIRMAN LUDVIK
PIRMAN ANTON
DOLEZ FRANC
TEKAVEC ANTON KOROŠČE
ROT KAROL
KNAP IVAN ZALA
KNAP LUDVIK
MILAVEC JOŽEF
MILAVEC ŠTEFAN OSREDEK
MILAVEC ANTON
ŠIVEC ANTON

 

Desna plošča

V SPOMIN JUNAKOM, KI SO ŽRTVOVALI SVOJA ŽIVLJENJA ZA NAŠO SVOBODO

RUDOLF ANTON ZALAR ANTON
RODOLF ANTON ROT JANEZ
RUDOLF FRANC ZALAR JOŽE
ŠTRUKELJ ALOJZ HRIBLJAN MATIJA
BEČAJ FRANC ROT JANEZ
PIRMAN IVAN HITI JANEZ
PRIMAN FRANC HITI ANTON
MILAVEC ALOJZ TEKAVEC ALOJZ
PONIKVAR STANKO ŠTRITOF JANEZ
PONIKVAR EDVARD PERHAJ JOŽE
RUPAR ALJOZ TEKAVEC IVAN
KLANČAR JANEZ ŠIVEC ANTON
HITI ANTON KOROŠEC FRANC
NOVAK OTMAN KOROŠEC JANEZ
ZADNIKAR IVAN STRLE JOŽE
ARKO JOŽE MEDEN FRANC
BRENCE JOŽE JUVANČIČ JANEZ
HRIBLJAN JANEZ ŠIVEC FRANC
SERNEL JANEZ INTIHAR ANTON
SERNEL JOŽE MILAVEC ALOJZ
SERNEL FRANC MAČEK JOŽE
MAHNIČ JANEZ BRZEK TEREZIJA
MAHNIČ ANTON BALANT ALOJZ
DOLEZ JOŽE HITI ANTON
TEKAVEC ANDREJ HITI LUDIVK

Dopolnitev 31. 8. 2022

Odkritje: .

 

 Viri: