Unec – doprsni kip generala Rudolfa Maistra

11. 4. 2020

Kraj: Unec

     

Lokacija: na vzhodni strani Gasilnega doma

Napisi: 

RUDOLF
MAISTER
1874 – 1934

 

Dopolnjeno: 22. 6. 2022

Odkritje: .

 

 Viri:   

Juršče sredi vasi – plošče

1. 9. 2019

Kraj: .

   

Lokacija: Sredi vasi Juršče

Napisi: 

 

plošča levo:

NA PEPELNIČNI DAN 23. FEBRU-
ARJA 1944 SO NEMCI BOMBAR-
DIRALI JURŠČE.
GORELE SO HIŠE. VAŠČANI SO
BEŽALI V SPODMOL NA JERUSIH.
RANJENI IN MRTVI TOVARIŠI SO
LEŽALI NA KRVAVEM SNEGU.

 

1. plošča na zidu

DNE 3. APRILA 1941 SO ITALIJANSKI
FAŠISTI PRED NAPADOM NA JUGOS=
LAVIJO IZGNALI V BEGUNSTVOVSE
VAŠČANE IZ JURŠČ.
STRAŠEN JE BIL ODHOD OD DOMA.
ŠE TEŽJA JE BILA VRNITEV NA IZRO=
PANE IN OPUSTOŠENE DOMOVE.

 

2. plošča na zidu

NA TEM MESTU SE JE OB EKSPLO=
ZIJI GRANATE 24. JULIJA 1949
TRAGIČNO KONČALA OTROŠKA IGRA.
ŽIVLJENJA SO IZGUBILI:

MAKS ZADEL ROJ 1939
ANTON ZADEL ” 1943
MARJAN ZADEL ” 1941
FRANC ŽUŽEK ” 1939
OSKAR ŠAJN ” 1939

 

3. plošča na zidu

PADLI V NOB

RUDOLF GLAŽAR ROJ. 1909
IVAN JURŠIČEVIČ ” 1922
MILAN KALIŠTER
JEROMAN ZADEL
JOŽE BUBNIČ
URŠA ZADEL
PEPCA DOLGAN
ALOJZ VODOPIVEC

 

4. plošča na zidu

PADLI KOT TALCI

ANTON KALIŠTER ROJ 1866 PADEL 1943
FRANC MEJAK ” 1915 ” 1943
ANTON SEDMAK ” 1903 ” 1943
ALOJZ ŠAJN ” 1908  ” 1943
ANTON ŠAJN ” 1863 ” 1943
FRANC ŠAJN ” 1915 ” 1943
JANEZ ŠAJN ” 1895 ” 194
XXXX ŽUŽEK ” 1895 ” 1943
XXXX ŽUŽEK ” 1878 ” 1943

 

5.  plošča na zidu

POGREŠANI V DRUGI SVETOVNI VOJNI

MIROSLAV ŠAJN JURŠČE Štv 77
RUDOLF ŠAJN ” ” 35
ALOJZ MEJAK ” ” 19
RUDOLF MEJAK ” ” 19

 

6. plošča na zidu

PADLI V PRVI SVETOVNI VOJNI

ANTON ZADEL JURŠČE Štv. 8
JOŽE KALIŠTER ” ” 15
ANTON BENČIČ ” ” 16
ANTON SEDMAK ” ” 22
ANTON ŠAJN ” ” 30
FRANC KNAFELC ” ” 51
FRANC AVCIN ” ” 61
JOŽE ZADEL ” ” 82
MATIJA MEJAK ” ” 71

 

desna plošča

V TEM KRAJU JE BILA
USTANOVLJENA
MESECA MARCA 1944
KOMANDA MESTA
ŠT. PETER NA KRASU

1. 9.   2019

Odkritje: .

 

 Viri:
Status prispevka: pomanjkljivi podatki s plošč. Območje ni vključeno v Google Street View.

Cerknica – kapelica žrtvam 1. svetovne vojne

9. 11. 2016

Kraj: Cerknica

     

Lokacija: 100 m iz krožišča pred Cerknico proti Begunjam

Napisi: .

Nad vhodom je napis:

1914 KRALJICA MIRU, prosi za nas 1918

V kapelici sta dve tabli z imeni:

Leva tabla:

V svetovni vojski padli vojaki:

Cerknica
ALBREHT ANTON št.45 + 1917
ARHAR ANTON + 1918
BARAGA FRANC št.6 + 1918
HOMOVC ANTON št.145 + 1915
KEBE MATIJA št.56 + 1914
KEBER JANEZ + 1917
KLANČAR ANDREJ št.22 + 1916
KLANČAR JOŽEF št.22 + 1916
KORČE JOŽEF št.104 + 1915
KRAJC JOŽEF št.73 + 1919
KRANJC ANTON št.222 + 1917
KRANJC ANTON + 1915
KRANJC FRANC + 1915
KRANJC JAKOB + 1918
KRPAN JERNEJ + 1916
MEDEN JAKOB št.111 + 1914
MEKINDA FRANC št.144 + 1917
MELE JANEZ št.152 + 1914
MELE MATEVZ št.216 + 1915
MESTEK ANTON št.236 + 1914
MIKŠE ANTON št.59 + 1918
MILAVEC VLADIMIR št.41 + 1916
NEGRO JOŽEF št.161 + 1916
OPEKA ALOJZIJ št.178 + 1918
PAVLIČ ALIJZIJ št. + 1917
PETROVČIČ JANEZ št.167 + 1915
PRIMŠAR ALOJZIJ št.14 + 1916
PRUDIČ FRANC št.201 + 1915
PRUDIČ JOŽEF št.42 + 1915
ROŽANC JANEZ št.33 + 1915
SKUK FRANC št.32 + 1918
ŠEGA FRANC + 1920
ŠKERL LOVRENC št.275 + 1918
TOMC JERNEJ + 1917
VIČIČ JOŽEF št.266 + 1915
VIVODA FRANC št.80 + 1917

Zelše
SVET ANTON št.3 + 1916

Otonica
JAKOPIN FRANC + 1916

Naj počivajo v miru!

Desna tabla:

V svetovni vojski padli vojaki:

Rakek
BERČIČ ANDREJ št.17 + 1914
BOMBAČ JAKOB št.21 + 1914
BOMBAČ JANEZ št.50 + 1916
BRECELJ IVAN št.87 + 1916
GABRENJA ALOJZIJ št.38 + 1916
ILERŠIČ FRANC št.85 + 1918
KORENČIČ JAKOB št.14 + 1916
KORENČIČ JANEZ št.14 + 1914
KORENČIČ JOŽEF št.99 + 1918
KOVŠCA JOŽEF + 1918
MATIČIČ FRANC št.27 + 1916
MEDEN ANTON + 1916
MEDEN JANEZ št. 110 + 1917
MEDEN KAROL + 1916
STERŽAJ ALOJZIJ št.35 + 1914

Dovce
BRANISEL FRANC št.15 + 1916
MARTINČIČ ALOJZIJ št.67 +1916
OBREZA JAKOB št.44 + 1915
OBREZA JOŽEF št.45 + 1915
OTONIČAR JOŽEF št.3 + 1917
ŠKERL JANEZ št.55 + 1919
KEBE ANTON št.9 + 1915
KLANČAR JANEZ št.22 + 1915
MARTINČIČ JAKOB št.53 + 1917
URŠIČ FRANC št.19 + 1914
Martinjak KRAŠOVIC JANEZ št.35 + 1914
MIŠIČ ANTON št.40 + 1919
OBREZA JANEZ št.44 + 1917
PIRMAN JANEZ št.10 + 1916
TURK JAKOB št.21 + 1916
URŠIČ JANEZ št.4 + 1914
Podslivnica HRIBAR FRANC št.8 + 1916
KOROŠEC JANEZ št.14 + 1915
NARED FRANC št.3 + 1918
NARED JOŽEF št.3 + 1916
PREVC FRANC št.2 + 1918

Naj počivajo v miru

 

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Sv. Vid, cerkev – plošča 1. svetovna vojna

9. 7. 2018

Kraj:  Sv. Vid
     

Lokacija: Plošča je na pokopališču vzidana v cerkev

Napisi: 

1914         1918

TEKAVEC JOŽEF
PIRMAN JANEZ
MILAVEC JANEZ
TEKAVEC ANDREJ
TEKAVEC ALOJZIJ
RUDOLF ANTON
RUPAR ANTON
RUDOLF JANEZ
RUDOLF FRANC
RUDOLF ALOJZIJ
HRIBLJAN JANEZ
KNAP ALOJZIJ
HRIBAR FRANC

MAHNE ANDREJ
KOROŠEC JOŽEF
PIKOVNIK FRANC
STRAŽIŠČAR ANTON
ZALAR FRANC
ZALAR JOŽEF
KOROŠEC JAKOB
KOROŠEC JANEZ
PAVLIN FRANC
BEČAJ JANEZ
KNAP JANEZ
KNAP FRANC
BALANT FRANC

Dopolnjeno 31. 8. 2022

Odkritje: 1938

1938 Sv. Vid – Moški cerkveni zbor

170901468

 

 Viri:

Begunje – plošča prva svetovna vojna

Kraj: Begunje pri Cerknici

GoogleMaps    

Lokacija: Plošča je vzidana na cerkev, levo od vhoda.

Napisi:

V SVETOVNI VOJNI 1914 – 1918
PADLIM IN UMRLIM VOJAKOM

BEGUNJE:
KNAP FRANCE
KRALJ FRANCE
JUVANČIČ LOVRENC
MEDEN JANKO
ŠTALAR JOŽE
STRAŽIŠČAR FRANCE
STRGULEC MIRKO
VIDRIH ALOJZIJ
VIDRIH ANTON

BEZULJAK:
DEBEVEC JANEZ
DEBEVEC MATEVŽ
KOROŠEC FRANCE
LOVKO ANDREJ
MATIČIČ JANEZ
MEDEN JANEZ
RUPAR JAKOB
ŠVIGELJ JANEZ
ULAGA VALENTIN

DOBEC:
KOROŠEC JANEZ
KRANJC ALOJZIJ
ŠKERLJ FRANCE
ŠVIGELJ JAKOB

KOŽLJEK:
TURŠIČ RUDOLF

SELŠČEK:
OBREZA ANTON
OBREZA FRANCE
OPEKA ANTON
OPEKA JANEZ

TOPOL:
KRANJC ANDREJ
MEDEN FRANCE
OBLAK FRANCE

BREZJE:
KOŠIR KARL

OBČINA BEGUNJE

Avtor: Anton Dolninar
Odkritje: 18. 8. 1927