Cerknica policija – plošče

6. 10. 2019

Kraj: Cerknica

     

Lokacija: Desno od stavbe policije proti Dolenji vasi.

Napisi: 

zgornja tabla:

“UPORNIKI Z RAZLOGOM”

SEPTEMBRA 1990
JE BILA V TEJ STAVBI USTANOVLJENA
MANEVRSKA STRUKTURA NARODNE ZAŠČITE
ZA CERKNIŠKO OBMOČJE
V OSAMOSVOJITVENI VOJNI 1991 JE TU DELOVAL
41. OBMOČNI ŠTAB TO

Pokrajinski odbor ZCCS Notranjske        Junij 2006

srednja tabla:

Pripadnikom MSNZ, ONZ,
miličnikom – policistom,
državljanom in državljankam,
ki so aktivno delovali
v osamosvojitvenih procesih
in osamosvojitveni vojni 1991.

Ob 15. letnici vojne za Slovenijo        PVD Sever
OO Notranjska

spodnja tabla:

Pripadnikom civilne zaščite,
gasilskih in drugih
reševalnih enot,
ter sekretariata za obrambo
občine Cerknica,
ki so aktivno sodelovali
v procesih osamosvajanja
republike Slovenije
in v vojni 1991.

Občinski štab CZ
Cerknica

 

6. 10. 2019

Odkritje: 2006

 

 Viri:

Pokojišče – plošči

3. 7. 2008

Kraj: .Pokojišče

     

Lokacija: .Pod Pokojiščem, levo v ovinku na cesti proti Borovnici.

Napisi: .

ŠVIGELJ MILAN – MARKO
ROJEN 28. 4. 1914 PADEL V BOJU
Z ITALIJANI 10. 6. 1942 KOT OPERATIVNI
OFICIR I. BATALJONA LJUBE ŠERCERJA

NA TEM MESTU
SE JE VRŠILA DNE
10. 6. 1942
BORBA 3. ČETE
I. BATALJONA
LJUBE ŠERCERJA

3. 7. 2008

13. 7. 2008, foto: Janez Turšič

Odkritje: .

 

 Viri:

Juršče sredi vasi – plošče

1. 9. 2019

Kraj: .

     

Lokacija: Sredi vasi Juršče

Napisi: 

 

plošča levo:

NA PEPELNIČNI DAN 23. FEBRU-
ARJA 1944 SO NEMCI BOMBAR-
DIRALI JURŠČE.
GORELE SO HIŠE. VAŠČANI SO
BEŽALI V SPODMOL NA JERUSIH.
RANJENI IN MRTVI TOVARIŠI SO
LEŽALI NA KRVAVEM SNEGU.

 

1. plošča na zidu

DNE 3. APRILA 1941 SO ITALIJANSKI
FAŠISTI PRED NAPADOM NA JUGOS=
LAVIJO IZGNALI V BEGUNSTVOVSE
VAŠČANE IZ JURŠČ.
STRAŠEN JE BIL ODHOD OD DOMA.
ŠE TEŽJA JE BILA VRNITEV NA IZRO=
PANE IN OPUSTOŠENE DOMOVE.

 

2. plošča na zidu

NA TEM MESTU SE JE OB EKSPLO=
ZIJI GRANATE 24. JULIJA 1949
TRAGIČNO KONČALA OTROŠKA IGRA.
ŽIVLJENJA SO IZGUBILI:

MAKS ZADEL ROJ 1939
ANTON ZADEL ” 1943
MARJAN ZADEL ” 1941
FRANC ŽUŽEK ” 1939
OSKAR ŠAJN ” 1939

 

3. plošča na zidu

PADLI V NOB

RUDOLF GLAŽAR ROJ. 1909
IVAN JURŠIČEVIČ ” 1922
MILAN KALIŠTER
JEROMAN ZADEL
JOŽE BUBNIČ
URŠA ZADEL
PEPCA DOLGAN
ALOJZ VODOPIVEC

 

4. plošča na zidu

PADLI KOT TALCI

ANTON KALIŠTER ROJ 1866 PADEL 1943
FRANC MEJAK ” 1915 ” 1943
ANTON SEDMAK ” 1903 ” 1943
ALOJZ ŠAJN ” 1908  ” 1943
ANTON ŠAJN ” 1863 ” 1943
FRANC ŠAJN ” 1915 ” 1943
JANEZ ŠAJN ” 1895 ” 194
XXXX ŽUŽEK ” 1895 ” 1943
XXXX ŽUŽEK ” 1878 ” 1943

 

5.  plošča na zidu

POGREŠANI V DRUGI SVETOVNI VOJNI

MIROSLAV ŠAJN JURŠČE Štv 77
RUDOLF ŠAJN ” ” 35
ALOJZ MEJAK ” ” 19
RUDOLF MEJAK ” ” 19

 

6. plošča na zidu

PADLI V PRVI SVETOVNI VOJNI

ANTON ZADEL JURŠČE Štv. 8
JOŽE KALIŠTER ” ” 15
ANTON BENČIČ ” ” 16
ANTON SEDMAK ” ” 22
ANTON ŠAJN ” ” 30
FRANC KNAFELC ” ” 51
FRANC AVCIN ” ” 61
JOŽE ZADEL ” ” 82
MATIJA MEJAK ” ” 71

 

desna plošča

V TEM KRAJU JE BILA
USTANOVLJENA
MESECA MARCA 1944
KOMANDA MESTA
ŠT. PETER NA KRASU

1. 9.   2019

Odkritje: .

 

 Viri:
Status prispevka: pomanjkljivi podatki s plošč. Območje ni vključeno v Google Street View.

Lož – Tajno skladišče orožja milice

slika

Kraj: Lož

     

Lokacija: Cesta 19. oktobra 12, Lož

Napisi: .

 

slike, galerije

Odkritje: 13. 9. 2019

 

 Viri:

Cerknica Sv. Janez – Žrtve komunizma

Kraj:  Cerknica

     

Lokacija: Plošče so na severni strani cerkvice Sv. Janeza na pokopališču v Cerknici

Napisi: .

NA TEH PLOŠČAH BEREŠ IMENA MOŽ
IN ŽENA TE FARE, KI SO UMRLI KOT
ŽRTVE KOMUNIZMA IN POČIVAJO
NA TEM IN DRUGIH POKOPALIŠČIH
POLEG NJIH SO TU ZAPISANA
IMENA MOŽ, FANTOV IN ŽENA, KI NISO
PADLI V BOJU, BILI SO IZDANI IN
POMORJENI IN SE NE VE KJE LEŽIJO
ZATO PA JIH Z BOLEČINO
IN SPOŠTOVANJEM SPREJEMA
DOMAČI KRAJ
DOKLER BO SLOVENSKI ČLOVEK HODIL
TOD MIMO NE BODO POZABLJENA
NJIHOVA IMENA IN BESEDE, KI SO JIH
IZGOVARJALI V ŽIVLJENJU IN SMRTI

BOG NAROD DOMOVINA
PACEM IN DOMINO

V TRETJEM LETU SAMOSTOJNOSTI
NAŠE SLOVENSKE DRŽAVE
POSTAVILI FARANI

VSI PRSTI TREPETAJO PO PIŠČALI
GLASOVI TIHI BOŽAJO ROKO
TAKO RAD SEGEL BI V GLOBOKO DNO
KJER BREZ GLASU SO BRATJE OBLEŽALI
FRANCE BALANTIČ

 

BREZJE

HRIBAR JANEZ 1908 – 1945
RAŽANEC ALOJZIJ 1925 – 1945
VIRANT LAMBERT 1918 – 1943
ZGONC FRANC 1904 – 1945

 

CERKNICA

ARHAR ALOJZ 1910 – 1943
BRANISELJ JOŽE 1923 – 1944
BUDKOVIČ VEKOSLAV 1922 -1945
CIMPERMAN FRANC 1909 – 1945
DRENIK FRANCKA 1911- 1942
GREBENC ALOJZIJ – 1910 – 1944
KRANJC FRANCE 1924 – 1945
LOGAR STANKO 1928 -1945
LOVKO JOŽE 1925 – 1945
MARCELAN ADOLF 1924 – 1945
MARCELAN KAROLINA 1899 – 1943
MARCELAN PETER 1899 – 1943
MIHEVC IVANKA 1905 – 1942
MIKŠE ALOJZ 1925 – 1945
MIKŠE JOŽEF 1926 -1945
MULEC MARIJA 1907 – 1943
MULEC JOŽE 1909 – 1942
OREHEK FRANCE 1914- 1945
OŠABEN MATIJA 1906 – 1945
PETRIČ ANTON 1907 – 1945
RONKO JOŽE 1881 – 1943
SELJAK JOŽE 1914 – 1943
SKUBIC VINKO 1907 – 1943
ŠKERL ALOJZ 1907 – 1945
ŠKRAJNAR ANTON 1924 – 1945
ŠTRUKELJ JOŽE 1924 – 1945
ŽNIDARŠIČ ANTON 1915 – 1945

 

DOLENJE JEZERO

LESKOVEC JOŽE 1926 – 1945
LESKOVEC TONE 1920 . 1945
OTONIČAR JANEZ 1926 – 1945
OTONIČAR JOŽE 1923 – 1945
ŠVIGELJ ALOJZIJ 1923 . 1943
ŠVIGELJ ANA 1917 – 1945
ŠVIGELJ ANTON 1915 – 1944
ŠVIGELJ FRANC 1913 – 19 43
ŠVIGELJ JOŽE 1919 – 1943
ŠVIGELJ STANKO 1927 – 1945
ŠVIGELJ VIKTOR 1923 – 1943

DOLENJA VAS

BARAGA LUDVIK 1924 – 1944
KRAŠOVEC JAKOB 1908 – 1945
KRAŠNA IVAN 1989 – 1943
KRAŠNA IVANKA 1923 – 1943
LOVKO FRANC 1923 – 1942
MARTINČIČ JANEZ 1908 – 1945
MARTINČIČ FRANC 1912 – 1944
MARTINČIČ JERNEJ 1880 – 1943
OBREZA JOŽE 1900 – 1945
OPEKA FRANC 1912 – 1945
PRUDIČ ANTON 1925 – 1945
ŠKOF ALOJZIJ 1900 – 1943
ŠVELC ANTON 1908 – 1945
ULE ALBIN 1927 – 1945

MAHNETI

TURŠIČ FRANC 1926 – 1045

MARTINJAK

MATIČIČ ALOJZ 1914 – 1943
MATIČIČ JANEZ 1912 – 1945
MATIČIČ JOŽE 1905 – 1945
MIŠIČ FRANC 1922 – 1945
MIŠIČ IVAN 1924 – 1945
PREMROV ANTONIJA 1912 – 1949
S. KARMELA – ORGANISTKA
PREMROV JANEZ 1914 – 1942
PREMROV LUDVIK 1924 – 1946
ROVAN MATIJA 1918 – 1945
ŠVIGELJ JANEZ 1924 – 1944
PVIGELJ JAKOB 1886 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1923 – 1945
TURK JANEZ 1914 – 1945

PODSLIVNICA

OTONIČAR JOŽEF 1925 – 1945
PRIMOŽIČ TONE 1912 – 1945
PRIMOŽIČ KORLE 1917 – 1945

ZELŠE

KRANJC FRANC 1902 – 1945
MELE ALOJZ 1924 – 1945
STRAŽIŠAR JAKOB 1016 – 1944
STRAŽIŠAR JOŽE 1912 – 1945
VEBER FRANC 1912 – 1945
KUŠLAN EDVARD 1926 – 1945

 

Odkritje: .

 

 Viri: