Stari trg kaplanija – plošča Kramarič

12. 6. 2021

Kraj: Stari trg

     

Lokacija:  Na čelni strani kaplanije, desno od vhoda.

Napisi: 

TU V KAPLANIJI JE BIL
V NOČI MED 2. IN 3. SEPT.
1942
KOT NEDOŽNA ŽRTEV
KOMUNISTIČNE REVOLUCIJE
USTRELJEN ZARADI VERE
STAROTRŠKI KAPLAN

FRANC KRAMARIČ

NAJ KOT MUČENEC
ZA RESNICO
PROSI ZA NAS
ŽUPLJANI                                 2002

Odkritje: 2002

 Viri:   

Pudob cerkev – gladina vode

24. 5. 2020

Kraj: Pudob

     

Lokacija: na desni steni cerkve

Napisi: .

GLADINA VODE – WATER LEVEL

16. 11. 1851

Odkritje: .

 

 Viri:   

Sv. Ana – plošča borcem in talcem

Kraj: Sv. Ana

     

Lokacija:  Na škarpi prve hiše pred cerkvijo na levi strani ceste

Napisi:

V SPOMIN

14 BORCEM
NOTRANJSKEGA ODREDA
PADLIM ZA
SVOBODO
1944

IN PADLIM
TALCEM
ŽRTVAM
FAŠISTIČNEGA
TERORJA
1945

VEČNA SLAVA!

Z. B. N. O. V. LOŽKE DOLINE

10. IX. 1950

 

Negativ te fotografije smo našli v zapuščini Alojza Tomca, ki nam jo je posredovala hčerka Anda Tomec. Avtor fotografije je Alojz Tomec, ni pa še znan niti datum niti lokacija nastanka fotografije.

Pri poizvedovanju in ogledu slike in napisu ugibamo, da je najverjetneje spomenik bil postavljen pri Sveti Ani. Vzidan naj bi bil v kamnito ogrado grede pri Bajtarjevi hiši, levo ob cesti iz Loža. To škarpo – ogrado so podrli, ko so obnavljali hišo in tako ni mogoče zagotovo potrditi te lokacije.

Ploščo naj bi postavil Alojz Vrhovec iz Starega trga. 1982 so jo verjetno odstranili, ko so postavili spomenik.

Podatki na plošči naj bi se nanašali na pri Sv. Ani padle borce Notranjskega odreda in štiri talce iz Dan, ki so jih Italijanski vojaki ustrelili v bližini Sv. Ane. Prav tako naj bi bilo obeležje posvečenu civilistu Francu Žnidaršiču, ki je bil ubit pri Sv. Ani.

Podatki na plošči niso točni, saj je bil poboj 13. 1. 1945, talci iz Dan pa 1942. Mogoče je bil to tudi razlog, da so ploščo odstranili.

Talci iz Dan z odstranitvijo te plošče tako nimajo obeležja.  Na novejšem spomeniku pri Sv. Ani niso vključeni, zapisani pa so v seznamu žrtev na spomeniku na Ulaki.

 

Dopolnjeno 29. 4. 2021

Plošča je omenjena v knjigi Vodnik po partizanskih poteh, Založba Borec, Ljubljana 1976, stran 314: Ob vaški poti pri Sv. Ani stoji spominsko znamenje, delo Valentina Vrhovca, Kamnoseka iz Starega trga; odkrito 10. 9. 1950.

 

 

Odkritje:  10. 9. 1950

 Viri:
  • Milena Ožbolt
  • Marko in Anica Žnidaršič
  • ZB Loška dolina – potrdili so lokacijo, nekaj podatkov na plošči je napačnih
  • Martin Premk – potrdil lokacijo
  • Daniel Divjak
 
 
Status prispevka:  ni znano kdaj je bilo oblelžje odstranjeno in kaj se je z njim zgodilo.
 
Škarpa, na kateri je najverjetneje stala plošča – stanje 28. 4. 2021

Sv. Ana – plošča Štefka Prešeren

28. 4. 2021

Kraj: Sv. Ana

     

Lokacija: Nahaja se ob gozdni cesti, ki se nad Sv Ano odcepi levo od makadamske ceste in se mimo lesene barake in balinišča spušča navzdol. Po približno 200 metrih je na levi strani v hribu nad cesto omenjena granitna plošča. (Daniel Divjak)

Napisi: 

NA TEM MESTU SO DNE
24. 11. 1944
OKUPATORJEVI SODELAVCI
DOMOBRANCI
USTRELILI
ZAVEDNO SLOVENSKO
UČITELJICO
ŠTEFKO PREŠEREN

13. 1. 2020, Foto: Daniel Divjak

13. 1. 2020, Foto: Daniel Divjak

Zapis Toneta Avsca o Štefki Prešeren

Plošča posvečena Štefki Prešeren je bila pred leti vandalsko poškodovana. Z iskanjem storilca se je ukvarjala Policija, žal neuspešno.

Sedanja plošča je nadomestilo prvotne, poškodovane plošče.

Odkritje: .

 Viri:
Status prispevka: ni točne lokacije

Lož – Tajno skladišče orožja milice

Kraj: Lož

     

Lokacija: Cesta 19. oktobra 12, Lož

Napisi: 

V TEM OBJEKTU JE BILO
V ČASU OSAMOSVAJANJA
REPUBLIKE SLOVENIJE
V LETU 1990 – 1991
TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA
POLICIJE

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO
SEVER ZA PRIMORSKO
IN NOTRANJSKO

13. 9. 2019

 

Odkritje: 13. 9. 2019

 

 Viri:

Stari trg, Ulaka – grobnica

28. 9. 2018

Kraj: Ulaka, Stari trg

     

Lokacija: Grobnica je na vrhu vzpetine Ulaka  nad Starim trgom

Napisi: .

ŽIVLJENJE ZA
ZMAGO SMO
DALI KOT STA
NAM VELELA
SRCE IN
DOLŽNOST
DA BOMO
POKOJNO LEŽALI
BRANITE IN
LJUBITE
SVOJO PROSTOST

STARI TRG
*
*
*

*** IN LAZE
* JOŽE
* RUDOLF
MULEC MATEVŽ
LIPOVEC JOŽE
HACE JANEZ
GRLJ JANEZ
MARTINČIČ IVAN
MARTINČIČ JANEZ
MULEC JOŽE
GRLJ MATEVŽ

NADLESK
SRPAN VINKO
MULEC ANA
KERŽIČ VIKTOR
SRPAN LUDVIK
TRUDEN FRANC

PODGORA
ŠPEH ALOJZIJ
URBIHAJOŽE
*
*
*

STARI TRG
ARKO JERNEJ
ŽAGAR VINKO
TRUDEN JANEZ
KOČEVAR STANKO
TRUDEN FRANC
PREŠIREN ŠTEFKA
MLAKAR JANEZ
ŠTRITOF STANKO
ŠTRITOF ELA
BARAGA ANTON
KOMELJ ALFONS
TRUDEN JOŽE
TRUDEN MARIJA
LIPOVEC JOŽE
ŠTRITOF IVA
ŽAGAR DORE
VOLJČ IVAN
MLAKAR RUDOLF
TAVŽELJ VILJEM

DANE
KRAŠEVEC ANTON
* LUDVIK
KRAŠEVEC ANGELA
RIGLER IVANA
RIGLER JOŽEF
KOTNIK ANA
ŠEPEC ANGELA
FOTNIK FERDO
ŠEPEC JANEZ
ŠEPEC VINKO
ŽNIDARŠIČ FELIKS
KANDARE FRANC
DROBNIK FELIKS
ŠKRBEC FRANC
ŠKRBEC EDO
KONC JANEZ
ŠPEHAR ALOJZIJ
ŽNIDARŠIČ JANEZ
ŽNIDARŠIČ JOŽE
KOMIDAR JOŽE
KOMIDAR TONE
KOMIDAR JANEZ
JANEŽIČ JOŽE
KANDARE FRANC
KANDARE ALOJIJ
STERLE JOŽE
KRAŠEVEC ANTON
MLAKAR JOŽE
RIGLER MARIJA

PODLOŽ
ŽNIDARŠIČ JANEZ
AVSEC ANTON
MLAKAR MARIJA
TOMEC ANTON
ŽNIDARŠIČ ANTON
STRLE JULKA
KOČEVAR ANDREJ
STRLE KATARINA
STRLE ANTON
KOČEVAR JANEZ
AVSEC ALOJ
KOČEVAR FRANC
KOČEVAR ANTON
PANTAR FRAC
STRLE JERNEJ
TOME VALENTIN

VRH
BAVEC FRANC
PALČIČ FRANC
PALČIČ JOŽE
BARAGA JANEZ
MLAKAR ALOJZ
KOTNIK JOŽE
GRLJ JANEZ

PODCERKEV
GREGORIČ LUDVIK
TURŠIČ ADOLF
ŽNIDARŠIČ JANEZ
PALČIČ ANTON
KRAŠEVEC VIKTOR
KOTNIK PETER
KOTNIK JANEZ
MODIC ANTON
MLAKAR FRANC
HACE JOŽE
HACE JANEZ
HACE VINKO
HACE KRISTINA
TRUDEN PEPCA
STERLE FRANC
KRAŠEVEC LOJZE
MLAKAR FRANC
HACE FRANCKA
TRUDEN FRANC
BLAŽEVIČ DAMJAN

PUDOB
JANČAR SLAVKO
ZABUKOVEC ANTON
KOROŠEC FRANC
ŽNIDARŠIČ FRANC
AVSEC FILIP
PALČIČ JAKOB
FAJDIGA LADISLAV
ZABUKOVEC IVAN
INTIHAR JOŽE
MULC JANEZ
ANTONČIČ JOŽE
PONUDA JANEZ
PIRC STANKO
AVSEC STANKO
PIRC FELIKS
MARTINČIČ JANEZ
AVSEC IVAN
MULEC JANEZ
MARTINČIČ ANDREJ
LEKAN JOŽE
SLANE JANEZ
MULC JANEZ
PALČIČ FERDINAND
ŠPEH JOŽE
FAJDIGA FERDINAND

BABNO POLJE
LIPOVEC*
LIPOVEC *
LIPOVEC *
ŠOŠTARIČ *
TROHA *
LIPOVEC *
ŠOŠTARIČ *
MALNAR *
ŽAGAR *
ŽAGAR *
POJE *
POJE *
TURK *
MLAKAR *
MLAKAR *
POJE *
TROHA *
KONC *
ZAJC *
TROHA *

BABNO POLJE
MLAKAR ANTON
MLAKAR FRANC
LIPOVEC ANTON
LIPOVEC VALENTIN
LIPOVEC JANEZ
TROHA FRANC
* JANEZ
MLAKAR JOŽE
* KAROL
BIZJAK RIKO
BEČAJ FRANC
JOZELJ ALOJZ
TROHA FRANC
POJE JANEZ
POJE VINKO
POJE FRANC
VESEL FILIP
* FRANC
* PETER
* ANTON

KOZARIŠČE
KOROŠEC IVAN
ŠUMRADA JAKOB
TURK ANTON
MLAKAR MOŽE
ŠPEH FRANC
MARTINČIČ JOŽE
BARAGA FRANC
BAVEC FRANC
HITI JANEZ
ŽURGA ANDREJ
TURK FRANC
BAVEC JOŽE
BAVEC URŠULA
BARAGA JANEZ
GRL JOŽE
ŠUMRADE STANKO
BARAGA FRANČIŠKA
TURK MARJETA
ŠPEH FELIKS
BAVEC JANEZ
PAVLIČ BOGOMIR

BABNA POLICA
ŠUMRADA LUDVIK
MIHELČIČ FRANC
MLAKAR ANTON
MIHELČIČ VINKO
TROHA VIKTOR
MLAKAR MARIJA
MIHELČIČ ANTON
MIHELČIČ JANEZ
MLAKAR JANEZ
MLAKAR ANTON
MLAKAR ANTON
MIHELČIČ JOŽE
TROHA MARIJA
MLAKAR JOŽEFA
MLAKAR ANDREJ
MIHELČIČ JANEZ
MIHELČIČ FRANCE
ŠUMRADA JOŽE

ŠMARATA
BAVEC FRANC
DROBNIČ STANKO
BAVEC ANTON
ŠKRBEC FRANC
BAVEC JANEZ
KOČEVA ANTON
KOČEVA MATEVŽ
TRUDEN STANKO
BARAGA FRANČIŠKA

IGA VAS
KRANJC STANKO
BAVEC STANKO
NELEC JANEZ
MLAKAR JOŽE
MLAKAR ANTON
ŠEGA IVAN
BARAGA VINKO
MLAKAR ANTON
TRUDEN MARIJA
RAVŠELJ JANEZ
MLAKAR JOŽE
MLAKAR FELIKS
ŽNIDARŠIČ JANEZ
TRUDEN FRANC
BAVEC FRANC
PAVLIČ FRANC
NELEC JANEZ
MLAKAR MATEVŽ
MLAKAR JOŽE

VRHNIKA
MATEVŽIČ ALOJZ
BAVEC MATIJA
BAVEC JAKOB

LOŽ
KOMIDAR FRANC
RUS ANTON

VRHNIKA
GREGORIČ MARIJA
GREGORIČ JANEZ
GREGORIČ ANTON
KRAŠEVEC VIKTOR
ZIGMUND FRANC
PALIČIČ MILAN
PALČIČ VERA
PALČIČ FRANCKA
PETRIČ STANKO
PALČIČ JANEZ
KRAŠEVEC STANKO
ŽNIDARŠIČ JANEZ
MATEVŽIČ JERNEJ
PLOS ANTON
PIRNAT IVAM
MATEVŽIČ IVAN
NELC JANEZ
NELC FRANC
PIRC JANEZ
PREVE MIRKO
JANEŽIČ MIRKO

LOŽ

*
*
*
*

 

1962 Ulaka – Pri Spomeniku

Odkritje: .

 

 Viri:
Status prispevka: imena so nepopolna

Stari trg – plošča Matevž Hace

6. 9. 2017

Kraj: Stari trg

     

Lokacija: Na gasilnem domu levo od plošče padlim gasilcem.

Napisi:
MATEVŽ HACE
1910 – 1979
PRVI PREDSEDNIK
GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
V OBDOBJU OD 1949 DO 1963
SLOVENSKI GASILCI
STARI TRG PRI LOŽU, 25. JUNIJ 2010

Odkritje:   25. 6. 2010

 Viri: