Begunje, pokopališče – nagrobnik De Toni

Kraj: Begunje

     

Nagrobnik je načrtal Jože Plečnik za očeta Snegulke De Toni.

Lokacija: ob zahodnem zidu pokopališča

Napisi:

ANTON DE TONI
26. 4. 1884 16. 7. 1952

MILKA ROJ MEDEN
1888 1974

Odkritje: .

 

 Viri:   

Begunje – Grb Menišija

19. 11. 2021

Kraj: .Begunje

     

Lokacija:  Na severni strani križišča, kjer se glavna cesta odcepi proti Bezuljaku – Na vagi.

Napisi: MENIŠIJA

 
 

 

Odkritje: Prispevek o odkritju spomenika je bil objavljen v Slivniški pogledi, julij-avgust 2021, stran 7

 

 Viri:   

 

Begunje, šola – kip Maksim Gaspari

29. 9. 2020

 

Kraj:  Begunje

Avtor: Milena Braniselj

     

Lokacija: Kip je na steni na stopnišču v Osnovni šoli Maksima Gasparija v Begunjah.

Napisi: 

MAKSIM GASPARI

+1883  +1980

SLOVENSKI SLIKAR

ROJEN V SELŠČKU

29. 9. 2020              Foto: Marjeta Turšič

Odkritje: .6. 3. 2018

 

 Viri:   Slivniški pogledi marec 2018 stran 32

Pokojišče – plošči

3. 7. 2008

Kraj: .Pokojišče

     

Lokacija: .Pod Pokojiščem, levo v ovinku na cesti proti Borovnici.

Napisi: .

ŠVIGELJ MILAN – MARKO
ROJEN 28. 4. 1914 PADEL V BOJU
Z ITALIJANI 10. 6. 1942 KOT OPERATIVNI
OFICIR I. BATALJONA LJUBE ŠERCERJA

NA TEM MESTU
SE JE VRŠILA DNE
10. 6. 1942
BORBA 3. ČETE
I. BATALJONA
LJUBE ŠERCERJA


3. 7. 2008

13. 7. 2008, foto: Janez Turšič

Odkritje: .

 

 Viri:

Žilce – Plošča Samostojna Slovenija

14. 7. 2019

Kraj: Žilce, Sv. Vid

     

Lokacija: Na nizkem kamnu, ki je položen v parku med cerkvijo in Bavdkom.

Napisi: 

SAMOSTOJNA

SLOVENIJA

1991

 

14. 7. 2019

Dopolnitev 31. 8. 2022

Odkritje: .

 

 Viri:

Begunje, pokopališče – Krimska jama

9. 2. 2020

Kraj: .

     

Lokacija: Na pokopališču levo od vhoda

Napisi: 

ŽRTVE
VOJNE
IN
REVOLUCIONARNEGA
NASILJA
REPUBLIKA SLOVENIJA

GROB KRIMSKA JAMA
TU POČIVA 18 ŽRTEV IZ KRIMSKE JAME.
UMORILI SO JIH PARTIZANI LETA 1942.
MED NJIMI SO NEROJENI OTROK, DVA
DOJENČKA, 6 ŽENSK IN 17 MOŠKIH.
NJIHOVI POSMRTNI OSTANKI SO BILI
IZKOPANI LETA 2016, POGREB JE BIL
9. OKTOBRA 2016
NAJ POČIVAJO V MIRU

MUČENKE
IN
MUČENCI
KRIMSKE
JAME

Odkritje: .

 

 Viri:

Begunje pokopališče – obelisk žrtvam

18. 3. 2018

Kraj:  Begunje

     

Lokacija:  Na pokopališču Begunje.

Napisi: 

BEGUNJE

BEČAJ JOŽE 1903 – 1945
BEČAJ ANTON 1905 – 1945
BONAČ ANTON 1909 – 1945
BONAČ JANEZ  1912 – 1943
BONAČ FRANC 1913 – 1945
BREZEC IVANA 1896 – 1945
BREZEC FRANC 1920 – 1945
CIMERMANČIČ VINKO 1925 – 1945
DEBEVEC ANTON 1923 – 1945
DEBEVEC JOŽEFA 1924 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1922 – 1945
DEBEVEC ALOJZIJ 1923 – 1943
DEBEVEC ANTON 1901 – 1945
DEBEVEC ANTON 1926 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1912 – 1942
DEBEVEC JOŽE 1914 – 1943
DEBEVECANTON 1919 – 1945
DROBNIČ ANICA 1898 – 1943
FRANCETIČ MIROSLAV 1926 – 1945
HITI JANEZ 1920 – 1942
HITI FRANC 1924 – 1942
HITI VINKO 1926 – 1943
IRGELJ ALOJZIJ 1926 – 1943
JUVANČIČ ANGELA 1921 – 1942
JUVANČIČ ANA 1925 – 1942
KNAP JANEZ 1929 – 1945
KOROŠEC JANEZ 1917 – 1945
KRANJC JANEZ 1913 – 1945
KRANJC JOŽE 1916 – 1945
LOVKO ANTON 1908 – 1945
LOVKO RRANC 1915 – 1945
LOVKO JANEZ 1918 – 1944
LOVKO JOŽE 1920 – 1945
LOVKO ALIJZIJ 1922 – 1945
MATIČIČ ALOJZIJ 1906 – 1943
MEDEN IVAN 1914 – 1943
OBREZA JANEZ 1911 – 1945
OBREZA ANA 1914 – 1942
OTONIČAR VINKO 1906 – 1945
OTONIČAR JANEZ 1926 – 1943
PETRIČ FRANC 1915 – 1945
PREGELJC FRANC 1919 – 1945
PREGELJC MARJAN 1914 – 1941
ROŽANC ANTON 1011 – 1945
ROŽANC FRANC 1904 – 1945
ROŽANC ALOJZIJ 1919 – 1945
STRAŽIŠČAR ALOJZIJ 1906 – 1943
STRAŽIŠČAR ANTON 1924 – 1945
STRAŽIŠČAR FRANC 1925 – 1945
ŠKRLJ JOŽE 1909 – 1945
ŽPK. TURK VIKTOR 1891 – 1943
TURŠIČ FRANC 1912 – 1945
VIDMAR ANTON 1903 – 1945

BEGUNJE
VIDMAR JANEZ 1909 – 1945
VIDMAR AMALIJA 1912 – 1945
VIDMAR JANEZ 1907 – 1945
VIDMAR JOŽE 1920 – 1943
VOJSKA JOŽE 1917 – 1943
ZALAR FRANC 1914 – 1945
ZALAR ANA 1909 – 1943
ZALAR FRANC1927 – 1945
ZALAR JOŽE 1929 – 1945

BEZULJAK
DEBEVEC STANISLAV 1908 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1903 – 1943
DEBEVEC JANEZ 1906 – 1945
DEBEVEC LEOPOLD 1908 – 1945
FURLAN FRANČIŠKA 1923 – 1945
FURLAN FRANC 1920 – 1945
FURLAN LUDVIK 1917 – 1945
FURLAN JOŽE 1913 – 1945
HREN JOŽE1927 – 1945
HREN FRANC 1925 – 1945
KATERN FRANC 1901 – 1945
KAVČIČ FRANC 1928 – 1945
KOROŠEC FRANC 1908 – 1945
MEDEN IVAN 1927 – 1945
MEDEN FRANC 1925 – 1945
MEDEN FRANC 1908 – 1945
MEDEN ANDREJ 1923 – 1945
MEDEN ANTON 1921 – 1945
NATEK FRANC 1926 – 1945
NATEK IVAN 1923 – 1945
OBREZA JANEZ 1907 – 1945
OBREZA ANTON 1908 – 1945
PETRIČ FRANC 1906 – 1945
PETRIČ JANEZ 1908 – 1943
PETRIČ ANTON 1924 – 1945
PRIMOŽIČ JANEZ 1025 – 1945
PRIMOŽIČ ANTON 1924 – 1945
PRIMOŽIČ ANTON 1891 – 1942
ŠKRLJ FRANC 1921 – 1945
ŠKRLJA JANEZ 1925 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1922 – 1945
ŠVIGELJ JOŽE 1926 – 1945
ŠVIGELJ JAKOM 1920 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1926 – 1945
TURK JOŽE 1906 – 1945
TURŠIČ JOŽE 1905 – 1945
ZALAR ANTON 1906 – 1945
ZALAR JANEZ 1924 – 1942
ŽNIDARŠIČ MARIJA 1909 – 1942
ŽNIDARŠIČ JANEZ 1903 – 1943
ŽNIDARŠIČ ANTON 1901 – 1943

DOBEC

KATERN ANTON 1905 – 1945
KATERN JAKOB 1916 – 1944
KATERN JANEZ 1899 – 1945
KOROŠEC ANTON 1905 – 1945
KOROŠEC JANEZ 1920 – 1945
KOROŠEC IVAN 1911 – 1945
KOŠIR DANIJEL 1922 – 1945
KOŠIR MIROSLAV 1915 – 1942
KOŠIR JANEZ 1926 – 1945
KRANJC ANDREJ 1901 – 1945
KRANJC ANTON 1895 – 1942
KRANJC ANDREJ 1912 – 1944
KRANJC JANEZ 1910 – 1945
KRANJC ALOJZIJ 1916 – 1945
KRANJC FRANC 1905 – 1945
KRANJC JOŽE 1013 – 1945
KRANJC JOŽE 1915 – 1945
NARED ANTON 1904 – 1945
STRAŽIŠČAR FRANC 1906 – 1944
ŠKRLJ ANTON 1927 – 1945
TAVŽELJ ANTON 1908 – 1945

KOŽLJEK

DEBEVEC FRANC 1922 – 1943
KOŠČAK MILAN 1920 – 1945
KOŠČAK MILKA 1922 – 1945
KRŽIČ GABRIJEL 1922 – 1944
KRŽIČ FRANC 1917 – 1945
MEDEN IVAN 1918 – 1945
MEDEN JOŽE 1912 – 1942
MEDEN IVANA 1890 – 1944
MEDEN ANTONIJA 1903 – 1944
MEDEN JOŽE 1923 – 1945
MEDEN IVAN 1909 – 1945
MEDEN LUDVIK 1915 – 1942
MEDEN ALOJZIJ 1919 – 1945
MEDEN ADOLF 1924 – 1945
STRAŽIŠČAR IVAN 1907 – 1945
STRAŽIŠČAR JOŽE 1917 – 1945
STRAŽIŠČAR TINCA 1922 – 1945
TRUK STANKO 1925 – 1945
TURK ANGELCA 1920 – 1945
TURK MARICA 1928 – 1945
TURŠIČ FRANC 1911 – 1943
TURŠIČ MILKA 1912 – 1945
TURŠIČ JOŽE 1912 – 1945
TURŠIČ JANEZ 1899 – 1945
TURŠIČ FRANC 1912 – 1945
TURŠIČ IVAN 1916 – 1945
TURŠIČ ANTON 1909 – 1942
TURŠIČ JOŽE 1919 – 1942
ZALAR MARIJA 1910 – 1945
ZALAR JOŽE 1912 – 1945

KOŽLJEK

ZALAR ANTON 1920 – 1945
ZALAR STANE 1922 – 1945
ZALAR ALOJZIJ 1906 – 1945

SELŠČEK

MEDEN JANEZ 1915 – 1945
MEDEN ANTON 1917 – 1945
MEDEN ALOJZIJ 1901 – 1945
MEDEN JANEZ 1926 – 1945
MEDEN JANEZ 1908 – 1945
MEDEN MARIJA 1914 – 1945
MEDEN ANTON 1916 – 1944
MEDEN ANA 1919 – 1945
OBLAK ALOJZIJ 1923 – 1945
OBLAK ANTON 1926 – 1945
OBLAK ANTONIJA1919 – 1945
OBLAK ANGELA 1920 – 1945
OBLAK LJUDMILA 1924 – 1945
OBLAK ANA 1927 – 1945
OBREZA FRANC 1913 – 1944
OBREZA ANTON 1921 – 1943
OBRAZA ANTON 1901 – 1943
OBREZA ALOJZIJ 1903 – 1943
OOPEKA LEOPOLD 1912 – 1945
OPEKA JANEZ 1916 – 1945
ŠVIGELJ STANKO 1909 – 1945
ŠVIGELJ MATEŽ 1911 – 1943
ŠVIELJ ALBIN 1920 – 1945

TOPOL

BONAČ JANEZ 1906 – 1945
CIMPERMAN ANTONIJA 1890 – 1945
CIMPERMAN ANTON 1911 – 1945
CIMPERMAN FRANC 1918 – 1945
CIMPERMAN STANKO 1922 – 1943
INTIHAR ANTON 1922 – 1945
KRANJEC FRANC 1928 – 1945
KRANJEC JAKOB 1927 – 1945
KRANJEC ANTON 1921 – 1942
KRANJC JANEZ 1915 – 1945
KRANJC JOŽE 1907 – 1944
MEDEN JOŽE 1904 – 1945
OPEKA ANTON 1923 – 1945
OPEKA JOŽEVA 1886 – 1945
OPEKA MARIJA 1919 – 1945
PETRIČ JANEZ 1908 – 1945
PETRIČ AMALIJA 1928 – 1945
PETRIČ FRAN 1924 – 1945
PETRIČ JANEZ 1921 – 1945
PETRIČ JOŽE 1923 – 1942
TOMŠIČ ALOJZIJ 1906 – 1945

Napis na podstavku:

ŽRTVE KOMUNISTIČNEGA NASILJA
1941 – 1945 MENIŠIJA LETA 1993

NA TEM MESTU JE SIMBOLIČEN GROB MOŽ
IN FANTOV NAŠE ŽUPNIJE SLOVENSKIH
DOMOBRANCEV BORCEV PRTI KOMUNI
ZMU IN TUDI ŽENE KI SO DELILE NJIHOVO
USODO S SPOŠTOVANJEM IN BOLEČINO
JIH SPREJEMA DOMAČI KRAJ

Napis na podstavku s strani:

BOG – NAROD – DOMOVINA

Odkritje: .

 Viri:

– 1945 – 1945

Begunje, pokopališče – Mačkovec

9. 2. 2020

Kraj: Begunje

     

Lokacija: Pokopališče Begunje

Napisi: 

ŽRTVE
VOJNE
IN
REVOLUCIONARNEGA
NASILJA
REPUBLIKA SLOVENIJA

GROB MAČKOVEC

NA MAČKOVCU SO PARTIZANI LOŠKE
BRIGADE KONEC OKTOBRA 1943 UMORILI
47 CIVILISTOV IN VOJNIH UJETNIKOV
POTEM, KO JIH JE PARTIZANSKO
SODIŠČE ŽE OPROSTILO KRIVDE.
TRUPLA SO PUSTILI NEPOKOPANA.
KONEC OKTOBRA 2013 JE BILO NA
MORIŠČU ODKRITIH NEKAJ OSTANKOV
10 LJUDI. POGREB JE BIL
24. NOVEMBRA 2013
NAJ POČIVAJO V MIRU

V SPOMIN NA POMORJENE V MAČKOVCU

27. 10. 1943
SIMBOLNA POGREBNA SLOVESNOST 30. 10. 1994

PRELOŽI SVOJE BREME NA GOSPODA,
ON BO SKRBEL ZATE.

Odkritje: .

 

 Viri:

Selšček – kip Gaspari

Kraj:  Selšček

     

Lokacija: Na vzpetinici nad cesto v središču vasi.

Napisi: 

MAKSIM GASPARI

1883 – 1980

SLOVENSKI SLIKAR

 

14. 1. 2019

Avtor:  Milenka Braniselj

Odkritje: 2013

 

 Viri: