Grahovo, Krajcova hiša – plošča

Oktober 1956, foto: Vinko Toni, film: Pohod predvojaške na Bloke, zbirka: Vinkotov kufr

Kraj: Grahovo

     

Lokacija: Levo od vhoda na Krajcovi hiši

Napisi: .

Krajcova hiša

Krajcova hiša v Glas Notranjske, maj 1962, stran 9.

Krajcova hiša v ozadju slike razreda.

Odkritje: .

 

 Viri:    V Vinkotovem kufru sem našel fotografijo , iz katere je razvidno, kje je bila plošča na Krajcovi hiši. Stavbe ni več, bila je podrta. Na njenem mestu je sedaj Baza bar.
Verjetno je bila plošča prestavljena k spomeniku pred staro šolo.

Kališe – Plošča na Čukovi domačiji

Kraj: Kališe

     

Lokacija: .

Napisi: .

V TEJ HIŠI

PRI ČUKOVI DRUŽINI

 JE BILA MED NOB

STALNA JAVKA

RAJONSKEGA ODBORA OF

KOMITEJA KPS LOGATEC

IN KURIRKE POSTAJE

TV – 2A

OO ZZB NOV

LOGATEC

Dopolnjeno 30. 5. 2021:
Daniel Divjak mi je poslal sporočilo:

Pa je rešeno še eno vprašanje glede izginule plošče. Na osnovi telefonskega razgovoro z Vesno Jerina, predsednico ZB Logatec, je ob denacionalizaciji novi lastnik obljubil, da bo plošča ostala. Po njegovi smrti pa se je plošča znašla na tleh. Eden izmed tistih, ki jim ni vseeno, je poskrbel, da se je plošča shranila in se zdaj nahaja v logaški spominski sobi.

Poslal sem ji tudi povezavo, tako da je lahko to potrdila in mi sporočila danes s fotografijo.

26. 5. 2021 sem obiskal stavbo na Kališah, na kateri naj bi bila spominska plošča. Plošče nisem našel, ni je več.

 

Iz knjige: Jože Simšič – Jelen, V boju za svobodo, Vojni muzej Logatec, 2001

Odkritje: .

 Viri:   
Jože Simšič – Jelen, V boju za svobodo, Vojni muzej Logatec, 2001

Cerknica Tabor – plošča kralj Peter II.

5. 1. 1936

Kraj: .

     

Lokacija: V južni odprtini ograjice, ki obdaja lipo na Placu.

Napisi: 

Zgornjih dveh vrstic  in 4. vrstice besedila iz fotografije ne moremo razbrati. Viden pa je le napis:

Posvečeno spominu …

Nj. Vel. KRALJA PETRA II.

in čisto spodaj:

dne 6. septembra 1923

Preveril sem, če so se do sedanjih časov na ograjici ohranili kakšni sledovi, da je bila v ograjici vgrajena plošča s posvetilom kralju Petru II. Ni znano, kdaj je bila plošča odstranjena.

Odkritje: Neznano

 Viri:   

Rakek – kip kralja Aleksandra

Zbirka: Ivanka Gantar

Kraj: Rakek

     

Lokacija: V parku pred železniško postajo na Rakeku

Avtor: Prof. Ivan Sajovec

Napisi: .

VITEŠKI KRALJ
ALEKSANDER I.
ZEDINITELJ

Zbirka: Lenka Gabrenja

Odkritje spomenika – zbirka Muzej novejše zgodovine

Odkritje spomenika – zbirka Muzej novejše zgodovine

Odkritje spomenika – zbirka Muzej novejše zgodovine

9. 9. 1938 – Zbirka: Andrej Gregorič

5. 10. 1937 – Odkritje spomenika – zbirka Andrej Gregorič

5. 10. 1937 – Odkritje spomenika – zbirka Andrej Gregorič

24. 4. 1938 Poklon sokolov – zbirka Andrej Gregorič

5. 10. 1927 Odkritje spomenika – zbirka Andrej Gregorič

5. 10. 1937 – Odkritje spomenika – zbirka Andrej Gregorič

Odkritje: . 5. 9. 1937

 Viri:   

Rakek pokopališče – kapelica žrtvam 1. svetovne vojne

trideseta leta 20. stoletja

Kraj: Rakek

     

Lokacija: Na južnem robu rakovškega pokopališča

Napisi: neznano

Avtor fotografije: Vekoslav Kramarič
Zbirka: Slovenski etnografski muzej

 

Kapelico so podrli 1942, ker je že razpadala

Odkritje: .

 

 Viri:
Avtor fotografije: Vekoslav Kramarič
Zbirka: Slovenski etnografski muzej

Cerknica, vrtec – plošča Vida Krošelj

slika plošče Vidi Krošelj ni znana

Kraj: Cerknica

     

Lokacija: Vrtec Cerknica

Napisi: Neznano

Zaenkrat nam fotografije plošče niso znane

Odkritje: neznano

Plošča v spomin Vidi Krošelj je bila v prostorih vrtca v Cerknici. Vrtec so zrušili in na istem mestu zgradili nove stavbe. V novih prostorih vrtca plošče ni več. Usoda plošče pri rušenju ni znana.

 

Brestov obzornik, maj 1986, stran 5

 Viri:

Sv. Ana – plošča borcem in talcem

Kraj: Sv. Ana

     

Lokacija:  Na škarpi prve hiše pred cerkvijo na levi strani ceste

Napisi:

V SPOMIN

14 BORCEM
NOTRANJSKEGA ODREDA
PADLIM ZA
SVOBODO
1944

IN PADLIM
TALCEM
ŽRTVAM
FAŠISTIČNEGA
TERORJA
1945

VEČNA SLAVA!

Z. B. N. O. V. LOŽKE DOLINE

10. IX. 1950

 

Negativ te fotografije smo našli v zapuščini Alojza Tomca, ki nam jo je posredovala hčerka Anda Tomec. Avtor fotografije je Alojz Tomec, ni pa še znan niti datum niti lokacija nastanka fotografije.

Pri poizvedovanju in ogledu slike in napisu ugibamo, da je najverjetneje spomenik bil postavljen pri Sveti Ani. Vzidan naj bi bil v kamnito ogrado grede pri Bajtarjevi hiši, levo ob cesti iz Loža. To škarpo – ogrado so podrli, ko so obnavljali hišo in tako ni mogoče zagotovo potrditi te lokacije.

Ploščo naj bi postavil Alojz Vrhovec iz Starega trga. 1982 so jo verjetno odstranili, ko so postavili spomenik.

Podatki na plošči naj bi se nanašali na pri Sv. Ani padle borce Notranjskega odreda in štiri talce iz Dan, ki so jih Italijanski vojaki ustrelili v bližini Sv. Ane. Prav tako naj bi bilo obeležje posvečenu civilistu Francu Žnidaršiču, ki je bil ubit pri Sv. Ani.

Podatki na plošči niso točni, saj je bil poboj 13. 1. 1945, talci iz Dan pa 1942. Mogoče je bil to tudi razlog, da so ploščo odstranili.

Talci iz Dan z odstranitvijo te plošče tako nimajo obeležja.  Na novejšem spomeniku pri Sv. Ani niso vključeni, zapisani pa so v seznamu žrtev na spomeniku na Ulaki.

 

Dopolnjeno 29. 4. 2021

Plošča je omenjena v knjigi Vodnik po partizanskih poteh, Založba Borec, Ljubljana 1976, stran 314: Ob vaški poti pri Sv. Ani stoji spominsko znamenje, delo Valentina Vrhovca, Kamnoseka iz Starega trga; odkrito 10. 9. 1950.

Dopolnjeno 23. 8. 2022

 Svobodna beseda, julij 2021, stran 1 in 2

 

 

Odkritje:  10. 9. 1950

 Viri:
 • Milena Ožbolt
 • Marko in Anica Žnidaršič
 • ZB Loška dolina – potrdili so lokacijo, nekaj podatkov na plošči je napačnih
 • Martin Premk – potrdil lokacijo
 • Daniel Divjak
 
 
Status prispevka:  ni znano kdaj je bilo oblelžje odstranjeno in kaj se je z njim zgodilo.
 
Škarpa, na kateri je najverjetneje stala plošča – stanje 28. 4. 2021

Velike Bloke, kasarna – spomenik

15. 8. 2009

Kraj: Velike Bloke

     

Lokacija: .V kasarni, razvidno s katastrskega načrta

Spomeniški kompleks je bil sestavljen iz obeliska na nekoliko dvignjenem terenu, kamor so vodile stopnice. Levo in desno sta bila bazena. Na vrhu obeliska je bila rdeča, kovinska zvezda.

Sprva je bil spomenik betonski. Približno leta 1985 ali 1986 let je kamandant kasarne podpolkovnik Valentin Fekonja organiziral prenovo spomenika. Obložili so ga z marmorjem (izvajalec Marmor – Hotavlje) in obnovili bazena, ki sta kazala sledove časa. Za obnovo je zbral nekaj sredstev, dela pa so opravili zaposleni in vojaki, ki so služili vojaški rok.

Takoj  po osamosvojitvi, še leta 1991, so neznanci (domačinom so znani) zrušili zvezdo. Pomagali so si s prekratko lestvijo, zato se je storilec tako ponesrečil, da je poiskal zdravniško pomoč in dobil mavec na nogo.

V  letu 2009 let je neznanec spomenik razbil in podrl. Bronasti plošči so odnesli zbiralci kovin že prej.

 

Napisi: 

NOTRANJSKEMU
PARTIZANSKEMU ODREDU
OD 24.IV.1942- 16.V.1945
NOTRANJCI
IN PRIPADNIKI JLA

S PONOSOM ZA VEDNO
BRANILCE TEH KRAJEV
V HVALEŽNEM SPOMINU
BO HRANIL NAŠ ROD


 13. 11. 2005

7. 12. 2008

 15. 8. 2009

 

julij 1978, pohod mladine po poteh domicilnih enot- foto: Leon Melink

Fotografije komemoracij


Odkritje:  18. 9. 1966

1966 Velike Bloke — Slavje ob odkritju spomenika

100809-tone-urbas-007


Dodano: 25. 11. 2021

Glas Notranjske 1. 10. 1966 o odkritju spomenika

 Viri:

Cerknica, Kulturni dom – plošča

Kraj: Cerknica

   

Lokacija: Cesta 4. maja

Napisi:  restavrirano po spominih1,3:

ZA SVOBODO PADLI TELOVADCI:

BRANISELJ DRAGO
BRANISELJ JANKO
GRUDEN ADOLF
JERMAN LUDVIK
KEBE ANTON
LOGAR FRANC
LOGAR VINKO
MARTINČIČ JANEZ
MELE MILAN
MEDEN JAKOB
MILAVEC MIRO
MRAMOR JOŽE
ŽNIDARŠIČ ALOJZ
ŽNIDARŠIČ IVAN

P1220087

22. 1. 2020

Odkritje: 22. 11. 19592

 Viri:
3. 4. 2009  Miloš Toni in Bojan Štefančič
Iz spomina sva poskušala ugotoviti, kako je izgledala plošča, za katero se spomniva, da je bila v Kulturnem domu Cerknica.
 • Ploščo sva nazadnje videla pred prenovo Kulturnega doma v Cerknici. V stari stavbi kina – prej je bil to sokolski dom, se je oba spomniva.
 • Plošča je bila v avli pred glavno dvorano. Vhod je bil z zahodne strani stavbe. Iz avle je bil vhod naravnost v dvorano. Na desni strani avle so bila najprej vrata za eno sobo, potem vrata z okencem za prodajo vstopnic, naprej pa klop ob steni. Na levi strani so bile najprej stopnice za balkon in stranišča v medetaži. Naprej so bila dvoja vrata in med njimi na steni je bila plošča.
 • Plošča je bila v višini oči
 • Plošča je bila iz svetlega kamna
 • Plošča je bila posvečena med 2. svetovno vojno padlim sokolom.
 • Po prenovi kina –  bišega Sokolskega doma – Kulturnega doma plošče ni več. Menda se je celo izgubila in zopet našla. Menda nihče ne ve, kdo jo ima. Nekaj je namigovanj, nihče pa ne ve, kje je.
18. 10. 2020   Tone Urbas, Iztok Razdrih
Na plošči je bil napis:
ZA SVOBODO PADLI TELOVADCI
Sledilo je 9 ali 11 imen, zadnja dva sta bila Matičkova, priimek  Žnidaršič.
Tablo je napravil Skuk Tone starejši.
220. 10. 2020 V publikaciji   Vodnik po partizanskih poteh (Založba Borec, Ljubljana 1978)  je  plošča na strani 316 omenjena s stavkom:
V domu TVD Partizan spominska plošča 15 padlim članom Sokolskega društva, delo zidarja Toneta Skuka, odkrita 22. 11. 1959.
329. 10. 2020 Daniel Divjak iz Ribnice mi je poslal sporočilo:
Leta 1986 je pri založbi Borec izšla knjiga SODELOVATI IN ZMAGATI, Slovenski športniki v NOB. Avtor knjige je Miloš Rutar. V knjigi, ki ima 487 strani, so predstavljeni poimensko in s številnimi slikami športniki, udeleženci NOB.
Na koncu pa je rubrika SPOMINSKA OBELEŽJA PADLIM ŠPORTNIKOM po posameznih krajih.
str 458.:
TVD Partizan , Cerknica
Braniselj Drago
Braniselj Janko
Gruden Adolf
Jerman Ludvik
Kebe Anton
Logar Franc
Logar Vinko
Martinčič Janez
Mele Milan
Meden Jakob
Milavec Miro
Mramor Jože
Žnidaršič Alojz
Žnidaršič Ivan