Sv. Vid, cerkev – plošče domobranci

9. 7. 2018

Kraj:    Sv. Vid

     

Lokacija:    Plošče so na fasadi cerkve, na južni strani.

Napisi: .

Osrednji plošči:

ŽUŽEK KAREL ŽUP. 1892 – 1942
ŽUP UPRAVILTEJ
PEZDIR FRANC 1941 – 1945

NA TEH PLOŠČAH BEREŠ IENA
SLOVENSKIH DOMOBRANCEV,
DUHOVNIKOV, MOŽ, ŽENA, DEKLET
TE FARE,
KI SO UMRLI KOT ŽRTVE
KOMUNIZMA IN POČIVAJO
ŠIROM DOMOVINE.
ZATO JIH Z BOLEČINO
IN SPOŠTOVANJEM
SPREJEMA DOMAČI KRAJ.

TAKO RAD SEGEL
BI V GLOBOKO NDO,
KJER BREZ GLASU
SO BRATJE OBLEŽALI

F. BALANTIČ

Llevi plošči

BEČAJ ANTON 1924-1945
BEČAJ FRANC 1926-1945
BRENCE STANKO 1926-1945
BEČAJ MARIJA 1885-1944
BEČAJ FRANČIŠKA 1919-1944
BEČAJ JOŽE 1909-1945
BEČAJ FRANC 1920-1945
BEČAJ ANTON 1925-1945
BAVDEK ANDREJ 1913-1945
BEČAJ ALOJZ 1896-1945
BORŠTNIK FRANC 1924-1945
BEČAJ FRANC 1888-1943
BEČAJ FRANC 1921-1945
BAVDEK FRANC 1926-1945
DOLES HENDRIK 1923-1945
DOLES JOŽE 1925-1945
DOLES ANTON 1927-1945
DROBNIČ JOŽE 1911-1945
DOLES IVAN 1927-1945
HRIBLJAN JANEZ 1904-1945
HRIBLJAN STANKO 1923-1945
HITI ANTON 1923-1945
HITI ALOJZ 1907-1945
HITI FRANC 1920-1945
HITI ALOJZ 1925-1945
HITI IVAN 1927-1945
KLANČAR JANEZ 1920-1944
KOVAČIČ IVAN 1906-1942
KOROŠEC FRANC 1897-1945
KOROŠEC JOŽE 1902-1945
KOROŠEC IVAN 1925-1945
KOŠČAK JANEZ 1902-1945
KOŠČAK FRANC 1918-1945
KOŠČAK JOŽE 1914-1944
KOVAČIČ ALOJZ 1910-1945
KOVAČIČ JOŽE 1915-1945

KLANČAR FRANC 1900-1945
KNAP TEREZIJA 1885-1942
KNAP PAVLA 1926-1942
KOROŠEC IVAN 1927-1945
LAH JOŽEF 1900-1945
LAH JOŽE 1926-1945
LIKAR JOŽE 1914-1945
MAHNE JANEZ 1900-1945
MAHNE JOŽEF 1910-1945
MAHNE ALOJZ 1920-1945
MAKOVEC JOŽE 1905-1945
MAKOVEC ALOJZ 1915-1945
MAKOVEC JOŽEFA 1921-1945
MRAMOR JANEZ 1902-1945
MAHNIČ ANTON 1926-1945
MAHNE ANTON 1914-1945
OTONIČAR JANEZ 1909-1945
PURKART ANDREJ 1884-1943
PURKART FRANC 1911-1945
PURKART IVANA 1921-1942
PIRMAN JOŽEF 1911-1945
PERHAJ FRANC 1907-1945
PIRMAN FRANC 1914-1945
PIRMAN ANTON 1920-1945
PETRIČ MARTIN 1923-1945
PIRMAN JANEZ 1908-1945
PONIKVAR IVAN 1912-1945
PONIKVAR ALOJZ 1914-1944
RUDOLF ALOJZ 1913-1945
RUDOLF JUSTINA 1920-1945
RUDOLF ANDREJ 1922-1945
RUDOLF NEŽA 1924-1945
RUDOLF JOŽE 1925-1945
RUDOLF IVAN 1928-1944
RUDOLF ANTON 1897-1945

Desni plošči

RUPAR ALOJZ 1887-1945
RUDOLF FRANC 1899-1945
RUDOLF ANDREJ 1906-1945
RUDOLF ANTON 1908-1945
ROT JANEZ 1913-1945
RUPAR FRANC 1907-1945
RUPAR ALBIN 1926-1945
ROT JOŽEF 1889-1943
ROT JOŽE 1923-1945
RUPAR JOŽEF 1891-1945
RUPAR FRANČIŠKA 1896-1942
RUPAR LUDVIK 1923-1945
ROT FRANC 1908-1943
ROT KAROL 1924-1945
RUDOLF JOŽE 1916-1944
STRLE ALOJZ 1906-1945
STRLE JOŽE 1909-1945
SRNEL FRANC 1925-1945
STRLE VLADIMIR 1923-1945
ŠTRUKELJ ALOJZ 1899-1945
ŠTRUKELJ FRANC 1911-1945
ŠTRUKELJ JOŽE 1913-1945
ŠTRUKELJ SLAVKO 1925-1945
ŠTRITOF MILAN 1922-1944
ŠTRUKELJ ZDRAVKO 1925-1945
ŠTRUKELJ ANTON 1925-1945
ŠTRITOF JOŽEF 1903-1943
ŠTRUKELJ JOŽE 1923-1945
ŠTRUKELJ ALOJZ 1925-1945
TEKAVEC MATIJA 1878-1945
TEKAVEC ALOJZ 1907-1944
TEKAVEC JOŽE 1908-1945
TEKAVEC FRANC 1920-1945
TEKAVEC LUDVIK 1924-1945
TEKAVEC LADISLAV 1927-1945

TAVŽELJ MARIJA 1915-1945
TAVŽELJ FRANC 1920-1945
TAVŽELJ JOŽE 1922-1945
TAVŽELJ ANA 1924-1945
TAVŽELJ STANKO 1920-1945
TEKAVEC FRANC 1903-1942
TEKAVEC FRANC 1885-1945
TEKAVEC JOŽE 1925-1945
TEKAVEC IVAN 1908-1944
VIČIČ FRANC 1920-1944
VIČIČ ALOJZ 1922-1945
ZALAR FRANC 1888-1945
ZAKRAJŠEK ALOJZ 1890-1945
ZAKRAJŠEK ALOJZ 1924-1945
ZAKRAJŠEKANDREJ 1928-1945
ZALAR JOŽE 1914-1945
ZALAR FRANC 1926-1945
ZALAR IVANA 1920-1945
ZALAR FRANC 1908-1945
ZALAR KAROL 1923-1945
ZALAR IVAN 1926-1945
ZALAR LUDVIK 1924-1945
ZALAR FRANK 1927-1945
ŽNIDARŠIČ ALOJZ 1898-1945
ŽNIDARŠIČ JANEZ 1924-1945
ŽNIDARŠIČ FRANC 1926-1944
ŽNIDARŠIČ ALOJZ 1922-1945
ŽNIDARŠIČ FRANC 1923-1945
ZNIDARŠIČ JOŽE 1925-1943
ŽNIDARŠIČ FRANC 1917-1945

12. 2. 2020

Odkritje: .

 

 Viri:

Sv. Vid, cerkev – Anton Strle

 

9. 7. 2018

Kraj:  Sv. Vid

     

Lokacija: desno od vhoda v cerkev

Napisi: 

V TEJ CERKVI JE BIL
KRŠČEN 21. 1. 1915
BOŽJI SLŽABNIK
ANTON STRLE

Odkritje: .

 

 Viri: 

Begunje, pokopališče – Krimska jama

18. 3. 2018

Kraj: .

     

Lokacija: Na pokopališču levo od vhoda

Napisi: 

MUČENKE
IN
MUČENCI
KRIMSKE
JAME

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Begunje pokopališče – obelisk žrtvam

18. 3. 2018

Kraj:  Begunje

     

Lokacija:  Na pokopališču Begunje.

Napisi: 

BEGUNJE

BEČAJ JOŽE 1903 – 1945
BEČAJ ANTON 1905 – 1945
BONAČ ANTON 1909 – 1945
BONAČ JANEZ  1912 – 1943
BONAČ FRANC 1913 – 1945
BREZEC IVANA 1896 – 1945
BREZEC FRANC 1920 – 1945
CIMERMANČIČ VINKO 1925 – 1945
DEBEVEC ANTON 1923 – 1945
DEBEVEC JOŽEFA 1924 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1922 – 1945
DEBEVEC ALOJZIJ 1923 – 1943
DEBEVEC ANTON 1901 – 1945
DEBEVEC ANTON 1926 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1912 – 1942
DEBEVEC JOŽE 1914 – 1943
DEBEVECANTON 1919 – 1945
DROBNIČ ANICA 1898 – 1943
FRANCETIČ MIROSLAV 1926 – 1945
HITI JANEZ 1920 – 1942
HITI FRANC 1924 – 1942
HTII VINKO 1926 – 1943
IRGELJ ALOJZIJ 1926 – 1943
JUVANČIČ ANGELA 1921 – 1942
JUVANČIČ ANA 1925 – 1942
KNAP JANEZ 1929 – 1945
KOROŠEC JANEZ 1917 – 1945
KRANJC JANEZ 1913 – 1945
KRANJC JOŽE 1916 – 1945
LOVKO ANTON 1908 – 1945
LOVKO RRANC 1915 – 1945
LOVKO JANEZ 1918 – 1944
LOVKO JOŽE 1920 – 1945
LOVKO ALIJZIJ 1922 – 1945
MATIČIČ ALOJZIJ 1906 – 1943
MEDEN IVAN 1914 – 1943
OBREZA JANEZ 1911 – 1945
OBREZA ANA 1914 – 1942
OTONIČAR VINKO 1906 – 1945
OTONIČAR JANEZ 1926 – 1943
PETRIČ FRANC 1915 – 1945
PREGELJC FRANC 1919 – 1945
PREGELJC MARJAN 1914 – 1941
ROŽANC ANTON 1011 – 1945
ROŽANC FRANC 1904 – 1945
ROŽANC ALOJZIJ 1919 – 1945
STRAŽIŠČAR ALOJZIJ 1906 – 1943
STRAŽIŠČAR ANTON 1924 – 1945
STRAŽIŠČAR FRANC 1925 – 1945
ŠKRLJ JOŽE 1909 – 1945
ŽPK. TURK VIKTOR 1891 – 1943
TURŠIČ FRANC 1912 – 1945
VIDMAR ANTON 1903 – 1945

BEGUNJE
VIDMAR JANEZ 1909 – 1945
VIDMAR AMALIJA 1912 – 1945
VIDMAR JANEZ 1907 – 1945
VIDMAR JOŽE 1920 – 1943
VOJSKA JOŽE 1917 – 1943
ZALAR FRANC 1914 – 1945
ZALAR ANA 1909 – 1943
ZALAR FRANC1927 – 1945
ZALAR JOŽE 1929 – 1945

BEZULJAK
DEBEVEC STANISLAV 1908 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1903 – 1943
DEBEVEC JANEZ 1906 – 1945
DEBEVEC LEOPOLD 1908 – 1945
FURLAN FRANČIŠKA 1923 – 1945
FURLAN FRANC 1920 – 1945
FURLAN LUDVIK 1917 – 1945
FURLAN JOŽE 1913 – 1945
HREN JOŽE1927 – 1945
HREN FRANC 1925 – 1945
KATERN FRANC 1901 – 1945
KAVČIČ FRANC 1928 – 1945
KOROŠEC FRANC 1908 – 1945
MEDEN IVAN 1927 – 1945
MEDEN FRANC 1925 – 1945
MEDEN FRANC 1908 – 1945
MEDEN ANDREJ 1923 – 1945
MEDEN ANTON 1921 – 1945
NATEK FRANC 1926 – 1945
NATEK IVAN 1923 – 1945
OBREZA JANEZ 1907 – 1945
OBREZA ANTON 1908 – 1945
PETRIČ FRANC 1906 – 1945
PETRIČ JANEZ 1908 – 1943
PETRIČ ANTON 1924 – 1945
PRIMOŽIČ JANEZ 1025 – 1945
PRIMOŽIČ ANTON 1924 – 1945
PRIMOŽIČ ANTON 1891 – 1942
ŠKRLJ FRANC 1921 – 1945
ŠKRLJA JANEZ 1925 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1922 – 1945
ŠVIGELJ JOŽE 1926 – 1945
ŠVIGELJ JAKOM 1920 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1926 – 1945
TURK JOŽE 1906 – 1945
TURŠIČ JOŽE 1905 – 1945
ZALAR ANTON 1906 – 1945
ZALAR JANEZ 1924 – 1942
ŽNIDARŠIČ MARIJA 1909 – 1942
ŽNIDARŠIČ JANEZ 1903 – 1943
ŽNIDARŠIČ ANTON 1901 – 1943

DOBEC

KATERN ANTON 1905 – 1945
KATERN JAKOB 1916 – 1944
KATERN JANEZ 1899 – 1945
KOROŠEC ANTON 1905 – 1945
KOROŠEC JANEZ 1920 – 1945
KOROŠEC IVAN 1911 – 1945
KOŠIR DANIJEL 1922 – 1945
KOŠIR MIROSLAV 1915 – 1942
KOŠIR JANEZ 1926 – 1945
KRANJC ANDREJ 1901 – 1945
KRANJC ANTON 1895 – 1942
KRANJC ANDREJ 1912 – 1944
KRANJC JANEZ 1910 – 1945
KRANJC ALOJZIJ 1916 – 1945
KRANJC FRANC 1905 – 1945
KRANJC JOŽE 1013 – 1945
KRANJC JOŽE 1915 – 1945
NARED ANTON 1904 – 1945
STRAŽIŠČAR FRANC 1906 – 1944
ŠKRLJ ANTON 1927 – 1945
TAVŽELJ ANTON 1908 – 1945

KOŽLJEK

DEBEVEC FRANC 1922 – 1943
KOŠČAK MILAN 1920 – 1945
KOŠČAK MILKA 1922 – 1945
KRŽIČ GABRIJEL 1922 – 1944
KRŽIČ FRANC 1917 – 1945
MEDEN IVAN 1918 – 1945
MEDEN JOŽE 1912 – 1942
MEDEN IVANA 1890 – 1944
MEDEN ANTONIJA 1903 – 1944
MEDEN JOŽE 1923 – 1945
MEDEN IVAN 1909 – 1945
MEDEN LUDVIK 1915 – 1942
MEDEN ALOJZIJ 1919 – 1945
MEDEN ADOLF 1924 – 1945
STRAŽIŠČAR IVAN 1907 – 1945
STRAŽIŠČAR JOŽE 1917 – 1945
STRAŽIŠČAR TINCA 1922 – 1945
TRUK STANKO 1925 – 1945
TURK ANGELCA 1920 – 1945
TURK MARICA 1928 – 1945
TURŠIČ FRANC 1911 – 1943
TURŠIČ MILKA 1912 – 1945
TURŠIČ JOŽE 1912 – 1945
TURŠIČ JANEZ 1899 – 1945
TURŠIČ FRANC 1912 – 1945
TURŠIČ IVAN 1916 – 1945
TURŠIČ ANTON 1909 – 1942
TURŠIČ JOŽE 1919 – 1942
ZALAR MARIJA 1910 – 1945
ZALAR JOŽE 1912 – 1945

KOŽLJEK

ZALAR ANTON 1920 – 1945
ZALAR STANE 1922 – 1945
ZALAR ALOJZIJ 1906 – 1945

SELŠČEK

MEDEN JANEZ 1915 – 1945
MEDEN ANTON 1917 – 1945
MEDEN ALOJZIJ 1901 – 1945
MEDEN JANEZ 1926 – 1945
MEDEN JANEZ 1908 – 1945
MEDEN MARIJA 1914 – 1945
MEDEN ANTON 1916 – 1944
MEDEN ANA 1919 – 1945
OBLAK ALOJZIJ 1923 – 1945
OBLAK ANTON 1926 – 1945
OBLAK ANTONIJA1919 – 1945
OBLAK ANGELA 1920 – 1945
OBLAK LJUDMILA 1924 – 1945
OBLAK ANA 1927 – 1945
OBREZA FRANC 1913 – 1944
OBREZA ANTON 1921 – 1943
OBRAZA ANTON 1901 – 1943
OBREZA ALOJZIJ 1903 – 1943
OOPEKA LEOPOLD 1912 – 1945
OPEKA JANEZ 1916 – 1945
ŠVIGELJ STANKO 1909 – 1945
ŠVIGELJ MATEŽ 1911 – 1943
ŠVIELJ ALBIN 1920 – 1945

TOPOL

BONAČ JANEZ 1906 – 1945
CIMPERMAN ANTONIJA 1890 – 1945
CIMPERMAN ANTON 1911 – 1945
CIMPERMAN FRANC 1918 – 1945
CIMPERMAN STANKO 1922 – 1943
INTIHAR ANTON 1922 – 1945
KRANJEC FRANC 1928 – 1945
KRANJEC JAKOB 1927 – 1945
KRANJEC ANTON 1921 – 1942
KRANJC JANEZ 1915 – 1945
KRANJC JOŽE 1907 – 1944
MEDEN JOŽE 1904 – 1945
OPEKA ANTON 1923 – 1945
OPEKA JOŽEVA 1886 – 1945
OPEKA MARIJA 1919 – 1945
PETRIČ JANEZ 1908 – 1945
PETRIČ AMALIJA 1928 – 1945
PETRIČ FRAN 1924 – 1945
PETRIČ JANEZ 1921 – 1945
PETRIČ JOŽE 1923 – 1942
TOMŠIČ ALOJZIJ 1906 – 1945

Napis na podstavku:

ŽRTVE KOMUNISTIČNEGA NASILJA
1941 – 1945 MENIŠIJA LETA 1993

NA TEM MESTU JE SIMBOLIČEN GROB MOŽ
IN FANTOV NAŠE ŽUPNIJE SLOVENSKIH
DOMOBRANCEV BORCEV PRTI KOMUNI
ZMU IN TUDI ŽENE KI SO DELILE NJIHOVO
USODO S SPOŠTOVANJEM IN BOLEČINO
JIH SPREJEMA DOMAČI KRAJ

Napis na podstavku s strani:

BOG – NAROD – DOMOVINA

 

Odkritje: .

 

 Viri:

– 1945 – 1945

Begunje, pokopališče – simbolni pokop

18. 3. 2018

Kraj: Begunje

     

Lokacija: Pokopališče Begunje

Napisi: 

V SPOMIN NA POMORJENE V MAČKOVCU
27. 10. 1943
SIMBOLNA POGREBNA SLOVESNOST 30. 10. 1994

PRELOŽI SVOJE BREME NA GOSPODA,
ON BO SKRBEL ZATE.

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Selšček – kip Gaspari

Kraj:  Selšček

     

Lokacija: Na vzpetinici nad cesto v središču vasi.

Napisi: 

MAKSIM GASPARI

1883 – 1980

SLOVENSKI SLIKAR

 

14. 1. 2019

Avtor:  Milenka Braniselj

Odkritje: 2013

 

 Viri:

Topol plošča – Janez Kranjec

Kraj: .

     

Lokacija: Plošča je vzidana na prednji strani hiše Topol 10, levo od vhoda.

Napisi: .

V TEJ HIŠI SE JE RODIL, ŽIVEL, USTVARJAL IN UMRL
JANEZ KRANJEC
(21. 6. 1932 – 20. 4. 2008)
BIL JE PESNIK, SKLADATELJ, ORGANIST IN ZBOROVODJA,
ČASTNI OBČAN IN DOBITNIK ODLIČJA
SV. CIRILA IN METODA.

 

Odkritje: 

24. 6. 2018

 Viri:
– http://cerknica.si/objava/143482