Sv. Vid, cerkev – plošče domobranci

9. 7. 2018

Kraj:    Sv. Vid

     

Lokacija:    Plošče so na fasadi cerkve, na južni strani.

Napisi: .

Osrednji plošči:

ŽUŽEK KAREL ŽUP. 1892 – 1942
ŽUP UPRAVILTEJ
PEZDIR FRANC 1941 – 1945

NA TEH PLOŠČAH BEREŠ IENA
SLOVENSKIH DOMOBRANCEV,
DUHOVNIKOV, MOŽ, ŽENA, DEKLET
TE FARE,
KI SO UMRLI KOT ŽRTVE
KOMUNIZMA IN POČIVAJO
ŠIROM DOMOVINE.
ZATO JIH Z BOLEČINO
IN SPOŠTOVANJEM
SPREJEMA DOMAČI KRAJ.

TAKO RAD SEGEL
BI V GLOBOKO NDO,
KJER BREZ GLASU
SO BRATJE OBLEŽALI

F. BALANTIČ

Llevi plošči

BEČAJ ANTON 1924-1945
BEČAJ FRANC 1926-1945
BRENCE STANKO 1926-1945
BEČAJ MARIJA 1885-1944
BEČAJ FRANČIŠKA 1919-1944
BEČAJ JOŽE 1909-1945
BEČAJ FRANC 1920-1945
BEČAJ ANTON 1925-1945
BAVDEK ANDREJ 1913-1945
BEČAJ ALOJZ 1896-1945
BORŠTNIK FRANC 1924-1945
BEČAJ FRANC 1888-1943
BEČAJ FRANC 1921-1945
BAVDEK FRANC 1926-1945
DOLES HENDRIK 1923-1945
DOLES JOŽE 1925-1945
DOLES ANTON 1927-1945
DROBNIČ JOŽE 1911-1945
DOLES IVAN 1927-1945
HRIBLJAN JANEZ 1904-1945
HRIBLJAN STANKO 1923-1945
HITI ANTON 1923-1945
HITI ALOJZ 1907-1945
HITI FRANC 1920-1945
HITI ALOJZ 1925-1945
HITI IVAN 1927-1945
KLANČAR JANEZ 1920-1944
KOVAČIČ IVAN 1906-1942
KOROŠEC FRANC 1897-1945
KOROŠEC JOŽE 1902-1945
KOROŠEC IVAN 1925-1945
KOŠČAK JANEZ 1902-1945
KOŠČAK FRANC 1918-1945
KOŠČAK JOŽE 1914-1944
KOVAČIČ ALOJZ 1910-1945
KOVAČIČ JOŽE 1915-1945

KLANČAR FRANC 1900-1945
KNAP TEREZIJA 1885-1942
KNAP PAVLA 1926-1942
KOROŠEC IVAN 1927-1945
LAH JOŽEF 1900-1945
LAH JOŽE 1926-1945
LIKAR JOŽE 1914-1945
MAHNE JANEZ 1900-1945
MAHNE JOŽEF 1910-1945
MAHNE ALOJZ 1920-1945
MAKOVEC JOŽE 1905-1945
MAKOVEC ALOJZ 1915-1945
MAKOVEC JOŽEFA 1921-1945
MRAMOR JANEZ 1902-1945
MAHNIČ ANTON 1926-1945
MAHNE ANTON 1914-1945
OTONIČAR JANEZ 1909-1945
PURKART ANDREJ 1884-1943
PURKART FRANC 1911-1945
PURKART IVANA 1921-1942
PIRMAN JOŽEF 1911-1945
PERHAJ FRANC 1907-1945
PIRMAN FRANC 1914-1945
PIRMAN ANTON 1920-1945
PETRIČ MARTIN 1923-1945
PIRMAN JANEZ 1908-1945
PONIKVAR IVAN 1912-1945
PONIKVAR ALOJZ 1914-1944
RUDOLF ALOJZ 1913-1945
RUDOLF JUSTINA 1920-1945
RUDOLF ANDREJ 1922-1945
RUDOLF NEŽA 1924-1945
RUDOLF JOŽE 1925-1945
RUDOLF IVAN 1928-1944
RUDOLF ANTON 1897-1945

Desni plošči

RUPAR ALOJZ 1887-1945
RUDOLF FRANC 1899-1945
RUDOLF ANDREJ 1906-1945
RUDOLF ANTON 1908-1945
ROT JANEZ 1913-1945
RUPAR FRANC 1907-1945
RUPAR ALBIN 1926-1945
ROT JOŽEF 1889-1943
ROT JOŽE 1923-1945
RUPAR JOŽEF 1891-1945
RUPAR FRANČIŠKA 1896-1942
RUPAR LUDVIK 1923-1945
ROT FRANC 1908-1943
ROT KAROL 1924-1945
RUDOLF JOŽE 1916-1944
STRLE ALOJZ 1906-1945
STRLE JOŽE 1909-1945
SRNEL FRANC 1925-1945
STRLE VLADIMIR 1923-1945
ŠTRUKELJ ALOJZ 1899-1945
ŠTRUKELJ FRANC 1911-1945
ŠTRUKELJ JOŽE 1913-1945
ŠTRUKELJ SLAVKO 1925-1945
ŠTRITOF MILAN 1922-1944
ŠTRUKELJ ZDRAVKO 1925-1945
ŠTRUKELJ ANTON 1925-1945
ŠTRITOF JOŽEF 1903-1943
ŠTRUKELJ JOŽE 1923-1945
ŠTRUKELJ ALOJZ 1925-1945
TEKAVEC MATIJA 1878-1945
TEKAVEC ALOJZ 1907-1944
TEKAVEC JOŽE 1908-1945
TEKAVEC FRANC 1920-1945
TEKAVEC LUDVIK 1924-1945
TEKAVEC LADISLAV 1927-1945

TAVŽELJ MARIJA 1915-1945
TAVŽELJ FRANC 1920-1945
TAVŽELJ JOŽE 1922-1945
TAVŽELJ ANA 1924-1945
TAVŽELJ STANKO 1920-1945
TEKAVEC FRANC 1903-1942
TEKAVEC FRANC 1885-1945
TEKAVEC JOŽE 1925-1945
TEKAVEC IVAN 1908-1944
VIČIČ FRANC 1920-1944
VIČIČ ALOJZ 1922-1945
ZALAR FRANC 1888-1945
ZAKRAJŠEK ALOJZ 1890-1945
ZAKRAJŠEK ALOJZ 1924-1945
ZAKRAJŠEKANDREJ 1928-1945
ZALAR JOŽE 1914-1945
ZALAR FRANC 1926-1945
ZALAR IVANA 1920-1945
ZALAR FRANC 1908-1945
ZALAR KAROL 1923-1945
ZALAR IVAN 1926-1945
ZALAR LUDVIK 1924-1945
ZALAR FRANK 1927-1945
ŽNIDARŠIČ ALOJZ 1898-1945
ŽNIDARŠIČ JANEZ 1924-1945
ŽNIDARŠIČ FRANC 1926-1944
ŽNIDARŠIČ ALOJZ 1922-1945
ŽNIDARŠIČ FRANC 1923-1945
ZNIDARŠIČ JOŽE 1925-1943
ŽNIDARŠIČ FRANC 1917-1945

12. 2. 2020

Odkritje: .

 

 Viri:

Sv. Vid, cerkev – Anton Strle

 

9. 7. 2018

Kraj:  Sv. Vid

     

Lokacija: desno od vhoda v cerkev

Napisi: 

V TEJ CERKVI JE BIL
KRŠČEN 21. 1. 1915
BOŽJI SLŽABNIK
ANTON STRLE

Dopolnjeno 31. 8. 2022

Odkritje: .

 

 Viri: 

Begunje, pokopališče – Krimska jama

9. 2. 2020

Kraj: .

     

Lokacija: Na pokopališču levo od vhoda

Napisi: 

ŽRTVE
VOJNE
IN
REVOLUCIONARNEGA
NASILJA
REPUBLIKA SLOVENIJA

GROB KRIMSKA JAMA
TU POČIVA 18 ŽRTEV IZ KRIMSKE JAME.
UMORILI SO JIH PARTIZANI LETA 1942.
MED NJIMI SO NEROJENI OTROK, DVA
DOJENČKA, 6 ŽENSK IN 17 MOŠKIH.
NJIHOVI POSMRTNI OSTANKI SO BILI
IZKOPANI LETA 2016, POGREB JE BIL
9. OKTOBRA 2016
NAJ POČIVAJO V MIRU

MUČENKE
IN
MUČENCI
KRIMSKE
JAME

Odkritje: .

 

 Viri:

Begunje pokopališče – obelisk žrtvam

18. 3. 2018

Kraj:  Begunje

     

Lokacija:  Na pokopališču Begunje.

Napisi: 

BEGUNJE

BEČAJ JOŽE 1903 – 1945
BEČAJ ANTON 1905 – 1945
BONAČ ANTON 1909 – 1945
BONAČ JANEZ  1912 – 1943
BONAČ FRANC 1913 – 1945
BREZEC IVANA 1896 – 1945
BREZEC FRANC 1920 – 1945
CIMERMANČIČ VINKO 1925 – 1945
DEBEVEC ANTON 1923 – 1945
DEBEVEC JOŽEFA 1924 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1922 – 1945
DEBEVEC ALOJZIJ 1923 – 1943
DEBEVEC ANTON 1901 – 1945
DEBEVEC ANTON 1926 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1912 – 1942
DEBEVEC JOŽE 1914 – 1943
DEBEVECANTON 1919 – 1945
DROBNIČ ANICA 1898 – 1943
FRANCETIČ MIROSLAV 1926 – 1945
HITI JANEZ 1920 – 1942
HITI FRANC 1924 – 1942
HITI VINKO 1926 – 1943
IRGELJ ALOJZIJ 1926 – 1943
JUVANČIČ ANGELA 1921 – 1942
JUVANČIČ ANA 1925 – 1942
KNAP JANEZ 1929 – 1945
KOROŠEC JANEZ 1917 – 1945
KRANJC JANEZ 1913 – 1945
KRANJC JOŽE 1916 – 1945
LOVKO ANTON 1908 – 1945
LOVKO RRANC 1915 – 1945
LOVKO JANEZ 1918 – 1944
LOVKO JOŽE 1920 – 1945
LOVKO ALIJZIJ 1922 – 1945
MATIČIČ ALOJZIJ 1906 – 1943
MEDEN IVAN 1914 – 1943
OBREZA JANEZ 1911 – 1945
OBREZA ANA 1914 – 1942
OTONIČAR VINKO 1906 – 1945
OTONIČAR JANEZ 1926 – 1943
PETRIČ FRANC 1915 – 1945
PREGELJC FRANC 1919 – 1945
PREGELJC MARJAN 1914 – 1941
ROŽANC ANTON 1011 – 1945
ROŽANC FRANC 1904 – 1945
ROŽANC ALOJZIJ 1919 – 1945
STRAŽIŠČAR ALOJZIJ 1906 – 1943
STRAŽIŠČAR ANTON 1924 – 1945
STRAŽIŠČAR FRANC 1925 – 1945
ŠKRLJ JOŽE 1909 – 1945
ŽPK. TURK VIKTOR 1891 – 1943
TURŠIČ FRANC 1912 – 1945
VIDMAR ANTON 1903 – 1945

BEGUNJE
VIDMAR JANEZ 1909 – 1945
VIDMAR AMALIJA 1912 – 1945
VIDMAR JANEZ 1907 – 1945
VIDMAR JOŽE 1920 – 1943
VOJSKA JOŽE 1917 – 1943
ZALAR FRANC 1914 – 1945
ZALAR ANA 1909 – 1943
ZALAR FRANC1927 – 1945
ZALAR JOŽE 1929 – 1945

BEZULJAK
DEBEVEC STANISLAV 1908 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1903 – 1943
DEBEVEC JANEZ 1906 – 1945
DEBEVEC LEOPOLD 1908 – 1945
FURLAN FRANČIŠKA 1923 – 1945
FURLAN FRANC 1920 – 1945
FURLAN LUDVIK 1917 – 1945
FURLAN JOŽE 1913 – 1945
HREN JOŽE1927 – 1945
HREN FRANC 1925 – 1945
KATERN FRANC 1901 – 1945
KAVČIČ FRANC 1928 – 1945
KOROŠEC FRANC 1908 – 1945
MEDEN IVAN 1927 – 1945
MEDEN FRANC 1925 – 1945
MEDEN FRANC 1908 – 1945
MEDEN ANDREJ 1923 – 1945
MEDEN ANTON 1921 – 1945
NATEK FRANC 1926 – 1945
NATEK IVAN 1923 – 1945
OBREZA JANEZ 1907 – 1945
OBREZA ANTON 1908 – 1945
PETRIČ FRANC 1906 – 1945
PETRIČ JANEZ 1908 – 1943
PETRIČ ANTON 1924 – 1945
PRIMOŽIČ JANEZ 1025 – 1945
PRIMOŽIČ ANTON 1924 – 1945
PRIMOŽIČ ANTON 1891 – 1942
ŠKRLJ FRANC 1921 – 1945
ŠKRLJA JANEZ 1925 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1922 – 1945
ŠVIGELJ JOŽE 1926 – 1945
ŠVIGELJ JAKOM 1920 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1926 – 1945
TURK JOŽE 1906 – 1945
TURŠIČ JOŽE 1905 – 1945
ZALAR ANTON 1906 – 1945
ZALAR JANEZ 1924 – 1942
ŽNIDARŠIČ MARIJA 1909 – 1942
ŽNIDARŠIČ JANEZ 1903 – 1943
ŽNIDARŠIČ ANTON 1901 – 1943

DOBEC

KATERN ANTON 1905 – 1945
KATERN JAKOB 1916 – 1944
KATERN JANEZ 1899 – 1945
KOROŠEC ANTON 1905 – 1945
KOROŠEC JANEZ 1920 – 1945
KOROŠEC IVAN 1911 – 1945
KOŠIR DANIJEL 1922 – 1945
KOŠIR MIROSLAV 1915 – 1942
KOŠIR JANEZ 1926 – 1945
KRANJC ANDREJ 1901 – 1945
KRANJC ANTON 1895 – 1942
KRANJC ANDREJ 1912 – 1944
KRANJC JANEZ 1910 – 1945
KRANJC ALOJZIJ 1916 – 1945
KRANJC FRANC 1905 – 1945
KRANJC JOŽE 1013 – 1945
KRANJC JOŽE 1915 – 1945
NARED ANTON 1904 – 1945
STRAŽIŠČAR FRANC 1906 – 1944
ŠKRLJ ANTON 1927 – 1945
TAVŽELJ ANTON 1908 – 1945

KOŽLJEK

DEBEVEC FRANC 1922 – 1943
KOŠČAK MILAN 1920 – 1945
KOŠČAK MILKA 1922 – 1945
KRŽIČ GABRIJEL 1922 – 1944
KRŽIČ FRANC 1917 – 1945
MEDEN IVAN 1918 – 1945
MEDEN JOŽE 1912 – 1942
MEDEN IVANA 1890 – 1944
MEDEN ANTONIJA 1903 – 1944
MEDEN JOŽE 1923 – 1945
MEDEN IVAN 1909 – 1945
MEDEN LUDVIK 1915 – 1942
MEDEN ALOJZIJ 1919 – 1945
MEDEN ADOLF 1924 – 1945
STRAŽIŠČAR IVAN 1907 – 1945
STRAŽIŠČAR JOŽE 1917 – 1945
STRAŽIŠČAR TINCA 1922 – 1945
TRUK STANKO 1925 – 1945
TURK ANGELCA 1920 – 1945
TURK MARICA 1928 – 1945
TURŠIČ FRANC 1911 – 1943
TURŠIČ MILKA 1912 – 1945
TURŠIČ JOŽE 1912 – 1945
TURŠIČ JANEZ 1899 – 1945
TURŠIČ FRANC 1912 – 1945
TURŠIČ IVAN 1916 – 1945
TURŠIČ ANTON 1909 – 1942
TURŠIČ JOŽE 1919 – 1942
ZALAR MARIJA 1910 – 1945
ZALAR JOŽE 1912 – 1945

KOŽLJEK

ZALAR ANTON 1920 – 1945
ZALAR STANE 1922 – 1945
ZALAR ALOJZIJ 1906 – 1945

SELŠČEK

MEDEN JANEZ 1915 – 1945
MEDEN ANTON 1917 – 1945
MEDEN ALOJZIJ 1901 – 1945
MEDEN JANEZ 1926 – 1945
MEDEN JANEZ 1908 – 1945
MEDEN MARIJA 1914 – 1945
MEDEN ANTON 1916 – 1944
MEDEN ANA 1919 – 1945
OBLAK ALOJZIJ 1923 – 1945
OBLAK ANTON 1926 – 1945
OBLAK ANTONIJA1919 – 1945
OBLAK ANGELA 1920 – 1945
OBLAK LJUDMILA 1924 – 1945
OBLAK ANA 1927 – 1945
OBREZA FRANC 1913 – 1944
OBREZA ANTON 1921 – 1943
OBRAZA ANTON 1901 – 1943
OBREZA ALOJZIJ 1903 – 1943
OOPEKA LEOPOLD 1912 – 1945
OPEKA JANEZ 1916 – 1945
ŠVIGELJ STANKO 1909 – 1945
ŠVIGELJ MATEŽ 1911 – 1943
ŠVIELJ ALBIN 1920 – 1945

TOPOL

BONAČ JANEZ 1906 – 1945
CIMPERMAN ANTONIJA 1890 – 1945
CIMPERMAN ANTON 1911 – 1945
CIMPERMAN FRANC 1918 – 1945
CIMPERMAN STANKO 1922 – 1943
INTIHAR ANTON 1922 – 1945
KRANJEC FRANC 1928 – 1945
KRANJEC JAKOB 1927 – 1945
KRANJEC ANTON 1921 – 1942
KRANJC JANEZ 1915 – 1945
KRANJC JOŽE 1907 – 1944
MEDEN JOŽE 1904 – 1945
OPEKA ANTON 1923 – 1945
OPEKA JOŽEVA 1886 – 1945
OPEKA MARIJA 1919 – 1945
PETRIČ JANEZ 1908 – 1945
PETRIČ AMALIJA 1928 – 1945
PETRIČ FRAN 1924 – 1945
PETRIČ JANEZ 1921 – 1945
PETRIČ JOŽE 1923 – 1942
TOMŠIČ ALOJZIJ 1906 – 1945

Napis na podstavku:

ŽRTVE KOMUNISTIČNEGA NASILJA
1941 – 1945 MENIŠIJA LETA 1993

NA TEM MESTU JE SIMBOLIČEN GROB MOŽ
IN FANTOV NAŠE ŽUPNIJE SLOVENSKIH
DOMOBRANCEV BORCEV PRTI KOMUNI
ZMU IN TUDI ŽENE KI SO DELILE NJIHOVO
USODO S SPOŠTOVANJEM IN BOLEČINO
JIH SPREJEMA DOMAČI KRAJ

Napis na podstavku s strani:

BOG – NAROD – DOMOVINA

Odkritje: .

 Viri:

– 1945 – 1945

Begunje, pokopališče – Mačkovec

9. 2. 2020

Kraj: Begunje

     

Lokacija: Pokopališče Begunje

Napisi: 

ŽRTVE
VOJNE
IN
REVOLUCIONARNEGA
NASILJA
REPUBLIKA SLOVENIJA

GROB MAČKOVEC

NA MAČKOVCU SO PARTIZANI LOŠKE
BRIGADE KONEC OKTOBRA 1943 UMORILI
47 CIVILISTOV IN VOJNIH UJETNIKOV
POTEM, KO JIH JE PARTIZANSKO
SODIŠČE ŽE OPROSTILO KRIVDE.
TRUPLA SO PUSTILI NEPOKOPANA.
KONEC OKTOBRA 2013 JE BILO NA
MORIŠČU ODKRITIH NEKAJ OSTANKOV
10 LJUDI. POGREB JE BIL
24. NOVEMBRA 2013
NAJ POČIVAJO V MIRU

V SPOMIN NA POMORJENE V MAČKOVCU

27. 10. 1943
SIMBOLNA POGREBNA SLOVESNOST 30. 10. 1994

PRELOŽI SVOJE BREME NA GOSPODA,
ON BO SKRBEL ZATE.

Odkritje: .

 

 Viri:

Selšček – kip Gaspari

Kraj:  Selšček

     

Lokacija: Na vzpetinici nad cesto v središču vasi.

Napisi: 

MAKSIM GASPARI

1883 – 1980

SLOVENSKI SLIKAR

 

14. 1. 2019

Avtor:  Milenka Braniselj

Odkritje: 2013

 

 Viri:

Topol plošča – Janez Kranjec

Kraj: .

     

Lokacija: Plošča je vzidana na prednji strani hiše Topol 10, levo od vhoda.

Napisi: .

V TEJ HIŠI SE JE RODIL, ŽIVEL, USTVARJAL IN UMRL
JANEZ KRANJEC
(21. 6. 1932 – 20. 4. 2008)
BIL JE PESNIK, SKLADATELJ, ORGANIST IN ZBOROVODJA,
ČASTNI OBČAN IN DOBITNIK ODLIČJA
SV. CIRILA IN METODA.

Odkritje: 

24. 6. 2018

 Viri: