Rakek pokopališče – Grobnica družine Žagar

11. 4. 2020

Kraj: Rakek

     

Lokacija: osrednji del pokopališča

Napisi: 

Desna niša, leva stena:

NUŠA KURANDIČ, roj. Žagar
*18. OKT. 1893 + 27. JAN. 1979

Desna niša, naravnost:

FRANJO ŽAGAR
ROJEN 27 DEC 1881 V MARKOVCU PRI LOŽU
UMRL 6 DEC 1918 NA RAKEKU

Desna niša, desna stena:

ŽAGAR HELENA      ŽAGAR KAREL
1916 – 1976               1914 – 1977

Leva niša naravnost:

TONCA HMELAK, VDOVA ŽAGAR
ROJ. KOBI ROJ. 17 JANUARJA 1892 NA BREGU
PRI BOROVNICI UMRLA 1 OKTOBRA 1934
V LJUBLJANI      BLAG JI SPOMIN

Desna stran oboka:

Po načrtu arh. prof. JOŽEFA PLEČNIKA 32

Grobnica družine Žagar

Odkritje: 1932

 Viri:   

Stari trg, Ulaka – grobnica

28. 9. 2018

Kraj: Ulaka, Stari trg

     

Lokacija: Grobnica je na vrhu vzpetine Ulaka  nad Starim trgom

Napisi: .

ŽIVLJENJE ZA
ZMAGO SMO
DALI KOT STA
NAM VELELA
SRCE IN
DOLŽNOST
DA BOMO
POKOJNO LEŽALI
BRANITE IN
LJUBITE
SVOJO PROSTOST

STARI TRG
*
*
*

*** IN LAZE
* JOŽE
* RUDOLF
MULEC MATEVŽ
LIPOVEC JOŽE
HACE JANEZ
GRLJ JANEZ
MARTINČIČ IVAN
MARTINČIČ JANEZ
MULEC JOŽE
GRLJ MATEVŽ

NADLESK
SRPAN VINKO
MULEC ANA
KERŽIČ VIKTOR
SRPAN LUDVIK
TRUDEN FRANC

PODGORA
ŠPEH ALOJZIJ
URBIHAJOŽE
*
*
*

STARI TRG
ARKO JERNEJ
ŽAGAR VINKO
TRUDEN JANEZ
KOČEVAR STANKO
TRUDEN FRANC
PREŠIREN ŠTEFKA
MLAKAR JANEZ
ŠTRITOF STANKO
ŠTRITOF ELA
BARAGA ANTON
KOMELJ ALFONS
TRUDEN JOŽE
TRUDEN MARIJA
LIPOVEC JOŽE
ŠTRITOF IVA
ŽAGAR DORE
VOLJČ IVAN
MLAKAR RUDOLF
TAVŽELJ VILJEM

DANE
KRAŠEVEC ANTON
* LUDVIK
KRAŠEVEC ANGELA
RIGLER IVANA
RIGLER JOŽEF
KOTNIK ANA
ŠEPEC ANGELA
FOTNIK FERDO
ŠEPEC JANEZ
ŠEPEC VINKO
ŽNIDARŠIČ FELIKS
KANDARE FRANC
DROBNIK FELIKS
ŠKRBEC FRANC
ŠKRBEC EDO
KONC JANEZ
ŠPEHAR ALOJZIJ
ŽNIDARŠIČ JANEZ
ŽNIDARŠIČ JOŽE
KOMIDAR JOŽE
KOMIDAR TONE
KOMIDAR JANEZ
JANEŽIČ JOŽE
KANDARE FRANC
KANDARE ALOJIJ
STERLE JOŽE
KRAŠEVEC ANTON
MLAKAR JOŽE
RIGLER MARIJA

PODLOŽ
ŽNIDARŠIČ JANEZ
AVSEC ANTON
MLAKAR MARIJA
TOMEC ANTON
ŽNIDARŠIČ ANTON
STRLE JULKA
KOČEVAR ANDREJ
STRLE KATARINA
STRLE ANTON
KOČEVAR JANEZ
AVSEC ALOJ
KOČEVAR FRANC
KOČEVAR ANTON
PANTAR FRANC
STRLE JERNEJ
TOME VALENTIN

VRH
BAVEC FRANC
PALČIČ FRANC
PALČIČ JOŽE
BARAGA JANEZ
MLAKAR ALOJZ
KOTNIK JOŽE
GRLJ JANEZ

PODCERKEV
GREGORIČ LUDVIK
TURŠIČ ADOLF
ŽNIDARŠIČ JANEZ
PALČIČ ANTON
KRAŠEVEC VIKTOR
KOTNIK PETER
KOTNIK JANEZ
MODIC ANTON
MLAKAR FRANC
HACE JOŽE
HACE JANEZ
HACE VINKO
HACE KRISTINA
TRUDEN PEPCA
STERLE FRANC
KRAŠEVEC LOJZE
MLAKAR FRANC
HACE FRANCKA
TRUDEN FRANC
BLAŽEVIČ DAMJAN

PUDOB
JANČAR SLAVKO
ZABUKOVEC ANTON
KOROŠEC FRANC
ŽNIDARŠIČ FRANC
AVSEC FILIP
PALČIČ JAKOB
FAJDIGA LADISLAV
ZABUKOVEC IVAN
INTIHAR JOŽE
MULC JANEZ
ANTONČIČ JOŽE
PONUDA JANEZ
PIRC STANKO
AVSEC STANKO
PIRC FELIKS
MARTINČIČ JANEZ
AVSEC IVAN
MULEC JANEZ
MARTINČIČ ANDREJ
LEKAN JOŽE
SLANE JANEZ
MULC JANEZ
PALČIČ FERDINAND
ŠPEH JOŽE
FAJDIGA FERDINAND

BABNO POLJE
LIPOVEC*
LIPOVEC *
LIPOVEC *
ŠOŠTARIČ *
TROHA *
LIPOVEC *
ŠOŠTARIČ *
MALNAR *
ŽAGAR *
ŽAGAR *
POJE *
POJE *
TURK *
MLAKAR *
MLAKAR *
POJE *
TROHA *
KONC *
ZAJC *
TROHA *

BABNO POLJE
MLAKAR ANTON
MLAKAR FRANC
LIPOVEC ANTON
LIPOVEC VALENTIN
LIPOVEC JANEZ
TROHA FRANC
* JANEZ
MLAKAR JOŽE
* KAROL
BIZJAK RIKO
BEČAJ FRANC
JOZELJ ALOJZ
TROHA FRANC
POJE JANEZ
POJE VINKO
POJE FRANC
VESEL FILIP
* FRANC
* PETER
* ANTON

KOZARIŠČE
KOROŠEC IVAN
ŠUMRADA JAKOB
TURK ANTON
MLAKAR MOŽE
ŠPEH FRANC
MARTINČIČ JOŽE
BARAGA FRANC
BAVEC FRANC
HITI JANEZ
ŽURGA ANDREJ
TURK FRANC
BAVEC JOŽE
BAVEC URŠULA
BARAGA JANEZ
GRL JOŽE
ŠUMRADE STANKO
BARAGA FRANČIŠKA
TURK MARJETA
ŠPEH FELIKS
BAVEC JANEZ
PAVLIČ BOGOMIR

BABNA POLICA
ŠUMRADA LUDVIK
MIHELČIČ FRANC
MLAKAR ANTON
MIHELČIČ VINKO
TROHA VIKTOR
MLAKAR MARIJA
MIHELČIČ ANTON
MIHELČIČ JANEZ
MLAKAR JANEZ
MLAKAR ANTON
MLAKAR ANTON
MIHELČIČ JOŽE
TROHA MARIJA
MLAKAR JOŽEFA
MLAKAR ANDREJ
MIHELČIČ JANEZ
MIHELČIČ FRANCE
ŠUMRADA JOŽE

ŠMARATA
BAVEC FRANC
DROBNIČ STANKO
BAVEC ANTON
ŠKRBEC FRANC
BAVEC JANEZ
KOČEVA ANTON
KOČEVA MATEVŽ
TRUDEN STANKO
BARAGA FRANČIŠKA

IGA VAS
KRANJC STANKO
BAVEC STANKO
NELEC JANEZ
MLAKAR JOŽE
MLAKAR ANTON
ŠEGA IVAN
BARAGA VINKO
MLAKAR ANTON
TRUDEN MARIJA
RAVŠELJ JANEZ
MLAKAR JOŽE
MLAKAR FELIKS
ŽNIDARŠIČ JANEZ
TRUDEN FRANC
BAVEC FRANC
PAVLIČ FRANC
NELEC JANEZ
MLAKAR MATEVŽ
MLAKAR JOŽE

VRHNIKA
MATEVŽIČ ALOJZ
BAVEC MATIJA
BAVEC JAKOB

LOŽ
KOMIDAR FRANC
RUS ANTON

VRHNIKA
GREGORIČ MARIJA
GREGORIČ JANEZ
GREGORIČ ANTON
KRAŠEVEC VIKTOR
ZIGMUND FRANC
PALIČIČ MILAN
PALČIČ VERA
PALČIČ FRANCKA
PETRIČ STANKO
PALČIČ JANEZ
KRAŠEVEC STANKO
ŽNIDARŠIČ JANEZ
MATEVŽIČ JERNEJ
PLOS ANTON
PIRNAT IVAM
MATEVŽIČ IVAN
NELC JANEZ
NELC FRANC
PIRC JANEZ
PREVE MIRKO
JANEŽIČ MIRKO

LOŽ

*
*
*
*

1962 Ulaka – Pri Spomeniku

Dopolnjeno 25. 11. 2021

Odkritje: .

 Viri:
Status prispevka: imena so nepopolna

Županov laz – grobnica

22. 6. 2003

Kraj: Županov laz

   

Lokacija: Ob cesti Babno Polje – Županov laz

Napisi: 

V SPOMIN

NA NEZNANE PADLE BORCE NOV
PRIPADNIKE NOTRANJSKEGA ODREDA
IN NA RANJENCE
KI SO UMRLI V ŠTIRIH BOLNIŠNICAH
PRI ŽUPANOVEM LAZU

Enak napis je tudi na dodani plošči na strani proti cesti, ki je bila dodana v obdobju 2010/11

Dopolnjeno 16. 12. 2022


IMG_3949

14. 8. 2011

julij 1973 – Pohod mladine po poteh domicilnih enot – Foto: Leon Melink

Odkritje: 

 Viri:
Status prispevka:
– izgleda, da je bila plošča ob strani dodana med 2010 in 2011
– Google Street view  za območje ni na voljo