Javorniki – Cesarjeva hoja

20. 8. 2019

Kraj: Javorniki

     

Lokacija:  Desno ob poti od Otoških dolin proti Jurjevi dolini, pod Kaličem.

Napisi: Brez napisov

20. 7. 2014

Odkritje: .

Viri: