Bezuljak – kip Milka Popek

oktober 2019, foto: Milan Meden

Kraj: Bezuljak

     

Lokacija: Bezuljak, za spomenikom postavljenim v spomin uničenja skladišča. V oktobru 2019 je bil spomenik prenešen s prejšnje lokacije.

Napisi: 

MILKA
POPEK

 

Screenshot 2019-12-11 20.46.26.png

Slivniški pogledi, november 2019, stran 19

 

Odkritje: .

V oktobru 2019 je bil spomenik prenešen s prejšnje lokacije.

 

 Viri:
Status prispevka: Lokacija ni zajeta v območje Google Streetview.

Babno Polje – terenska lekarna Planjava

11. 9. 2010

Kraj: .

     

Lokacija: Babno Polje

Napisi:

Bolnica

SVPB – Snežnik

terenska lekarna

Planjava

 

Odkritje: .

 

 Viri:
Status: ni lokacije

Ravbarkomanda – spomenik

21. 8. 2019

Kraj: .

     

Lokacija: .Desno ob stari cesti Unec – Postojna takoj za križiščem, ko gre desni krak preko proge na glavno cesto Postojna – Planina.

Napisi: 

V HVALEŽEN SPOMIN

BORCEM BRATSKE

29. HERCEGOVSKE DIVIZIJE

PADLIM V BORBAH ZA

OSVOBODITEV POSTOJNE

OD 27. IV. – 2. V. 1945

 

ZVEZA BORCEV NOB POSTOJNA DNE 27. IV. 1953

 

 

Odkritje:    27. IV. 1953

 

 Viri:

Grahovo – spomenik Balantiču

3. 10. 2018

Kraj: Grahovo

     

Lokacija: Pri vhodu v staro šolo

Napisi:

SLOVENSKI PESNIK
FRANCE BALANTIČ
*1921 +1943

MOJ SPEV JE VES TIH,
NE MOTI GA KRI, KI UMIRA,
NE PLAKANJE V DNEVIH NEMIRA
MOJ SPEV JE KOT VZDIH,
KOT VENEC SOLZA JE SVETLIH,
KI VETER JIH ROŽAM OTIRA…

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Grahovo, središče – spomenik

Kraj: Grahovo

     

Lokacija: V središču vasi pred spomenikom NOB in staro šolo.

Napisi – plošče od leve proti desni: 

V OGNJU GROZE
PADLI IN UMORJENI
SLOVENSKI DOMOBRANCI

Grahovo
23.-24.XI.1943

1927 JANEZ ANZELJC
Velike Bloke 15
1928 LUDVIK ANZELJC
Velike Bloke 56
1925 ALOJZIJ AVSEC
Studeno 9
1921 FRANCE BALANTIČ
Kamnik
1923 ALOJZIJ DEBEVEC
Begunje 105
1922 JOŽE DOLŠAK
Mramorovo/L 2
1926 JOŽEF GORJUP
Velike Bloke 1
1926 FRANC HITI
Bočkovo 6
1912 ANTON INTIHAR
Bločice 20
1927 ALOJZIJ IVANČIČ
Ravne 4
!)”# ANTON JAKOPIN
Studeno 3
1902 ANTON KOROŠEC
Mramorovo/P 10
1920 FRANCE KREMŽAR
Ljubljana
1924 JANEZ KRAJC
Grahovo 29
1924 BOGDAN LAVRIČ
Ljubljana
1920 ALOJZIJ MARKOVČIČ
Bločice 19

V OGNJU GROZE
PADLI IN UMORJENI
SLOVENSKI DOMOBRANCI

Grahovo
23.-24.XI.1943

1922 ALOJZIJ MIŠIČ
Bločice 1
1917 FRANC MIŠIČ
Bločice 1
1924 JOŽE MODIC
Velike Bloke 30
1891 TOMAŽ MODIC
Velike Bloke 22
1919 RADO PETROVIČ
Ljubljana
1910 JOŽE POROK
Laze 3
1912 LUDVIK SELJAK
Sveta Trojica 4
1921 FRANC TAVŽELJ
Laze 8
1924 VINCENC TOMEC
Podlož 27
1925 JANKO TOMŠIČ
Grahovo 79
1920 FRANC TRUDEN
Grahovo 78
1903 JANE VOLEK
Polšeče 5
1923 JANEZ ZALAR
Mramorovo/P 1
1915 JOŽEF ZALAR
Lovranovo 1
1886 ANDREJ ŽARGO
Grahovo
1925 JOŽEF ŽNIDARŠIČ
Krušče 3

MUČENCEM REVOLUCCIJE
NA TEM KRAJU
SO
LETA GOSPODOVEGA
1943
POSADKO DOMOBRANCEV
SLOVENSKE
NARODNE VOJSKE
S
TOPOVI IN OGNJEM
POBILI
KOMUNISTI
BRATJE PO RODU
TUJCI PO MISLI.

ČAKAMO
STRNJENI V PRST
DA RO
KI IZ VAŠIH PORAJA SE VRST
ZDROBIL BO
LAŽNJIVEGA MOLKA OKOVE
DA SPET PRIDOBIMO
UKRADENO ČAST
IN VRNE RESNICA
VAM VOLJO ZA RAST.

BOG
NAROD
DOMOVINA

NOVA SLOVENSKA ZAVEZA
A.D.
2011

DRUGE ŽTRVE
KOMUNISTIČNEGA NASILJA
V ŽUPNIJI GRAHOVO

Grahovo
1915 ANA BARAGA 1945
1879 ANZELM BARAGA 1942
1896 JOŽE BARAGA 1943
1922 MATIJA DOLGAN 1945
1922 FRANC DROBNIČ 1945
1919 ALOJZIJ FUNDA 1945
1920 ANDREJ FUNDA 1944
1915 ANTON FUNDA 1945
1928 JOŽEFA HERBLAN 1945
1887 FRANC KANDUČ 1942
1926 STANKO KOČEVAR 1945
1903 JANEZ KRANJC 1945
1911 JOŽEFA KRAJC 1942
1907 MARIJA KRANJC 1945
1930 MILENA KRANJC 1945
1898 ANA MARTINČIČ 1942
1884 MARIJA MARTINČIČ 1942
1903 IVANA MIŠIČ 1945
1900 MATIJA SLAK 1943
1913 FRANC ŠEGA 1943
1923 JOŽEF ŠEGA 1945
1924 STANISLAV ŠEGA 1945
1877 JAKOB TRUDEN 1943
1923 JANEZ ULE 1943
1923 FRANC ULE 1945
1924 MATIJA ZALAR 1945
1914 FRANČIŠKA ŽAGAR 1942
1886 IVAN ŽAGAR 1942

DRUGE ŽTRVE
KOMUNISTIČNEGA NASILJA
V ŽUPNIJI GRAHOVO

Bločice
1925 JERNEJ GREGORČIČ 1945
1925 JOŽEF INTIHAR 1945
1913 JOŽEF MIŠIČ 1945
1910 MATIJA MIŠIČ 1945
1924 VERONIKA MIŠIČ 1942

Lipsenj
1923 ALOJZIJ ULE 1944

Žerovnica
1916 FRANC LUNKA 1943
1897 JAKOB MAROLT 1942
1916 ANTON PONIKVAR 1945
1914 ANTON TELIČ 1945

Umorjeni
civilni vaščani

1898 JANEZ HERBLAN
Grahovo 63
N.N. SODELAVEC PARTIZANOV
1869 ANDREJ SREBOTNIK
Grahovo 7

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Begunje pokopališče – obelisk žrtvam

18. 3. 2018

Kraj:  Begunje

     

Lokacija:  Na pokopališču Begunje.

Napisi: 

BEGUNJE

BEČAJ JOŽE 1903 – 1945
BEČAJ ANTON 1905 – 1945
BONAČ ANTON 1909 – 1945
BONAČ JANEZ  1912 – 1943
BONAČ FRANC 1913 – 1945
BREZEC IVANA 1896 – 1945
BREZEC FRANC 1920 – 1945
CIMERMANČIČ VINKO 1925 – 1945
DEBEVEC ANTON 1923 – 1945
DEBEVEC JOŽEFA 1924 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1922 – 1945
DEBEVEC ALOJZIJ 1923 – 1943
DEBEVEC ANTON 1901 – 1945
DEBEVEC ANTON 1926 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1912 – 1942
DEBEVEC JOŽE 1914 – 1943
DEBEVECANTON 1919 – 1945
DROBNIČ ANICA 1898 – 1943
FRANCETIČ MIROSLAV 1926 – 1945
HITI JANEZ 1920 – 1942
HITI FRANC 1924 – 1942
HTII VINKO 1926 – 1943
IRGELJ ALOJZIJ 1926 – 1943
JUVANČIČ ANGELA 1921 – 1942
JUVANČIČ ANA 1925 – 1942
KNAP JANEZ 1929 – 1945
KOROŠEC JANEZ 1917 – 1945
KRANJC JANEZ 1913 – 1945
KRANJC JOŽE 1916 – 1945
LOVKO ANTON 1908 – 1945
LOVKO RRANC 1915 – 1945
LOVKO JANEZ 1918 – 1944
LOVKO JOŽE 1920 – 1945
LOVKO ALIJZIJ 1922 – 1945
MATIČIČ ALOJZIJ 1906 – 1943
MEDEN IVAN 1914 – 1943
OBREZA JANEZ 1911 – 1945
OBREZA ANA 1914 – 1942
OTONIČAR VINKO 1906 – 1945
OTONIČAR JANEZ 1926 – 1943
PETRIČ FRANC 1915 – 1945
PREGELJC FRANC 1919 – 1945
PREGELJC MARJAN 1914 – 1941
ROŽANC ANTON 1011 – 1945
ROŽANC FRANC 1904 – 1945
ROŽANC ALOJZIJ 1919 – 1945
STRAŽIŠČAR ALOJZIJ 1906 – 1943
STRAŽIŠČAR ANTON 1924 – 1945
STRAŽIŠČAR FRANC 1925 – 1945
ŠKRLJ JOŽE 1909 – 1945
ŽPK. TURK VIKTOR 1891 – 1943
TURŠIČ FRANC 1912 – 1945
VIDMAR ANTON 1903 – 1945

BEGUNJE
VIDMAR JANEZ 1909 – 1945
VIDMAR AMALIJA 1912 – 1945
VIDMAR JANEZ 1907 – 1945
VIDMAR JOŽE 1920 – 1943
VOJSKA JOŽE 1917 – 1943
ZALAR FRANC 1914 – 1945
ZALAR ANA 1909 – 1943
ZALAR FRANC1927 – 1945
ZALAR JOŽE 1929 – 1945

BEZULJAK
DEBEVEC STANISLAV 1908 – 1945
DEBEVEC JANEZ 1903 – 1943
DEBEVEC JANEZ 1906 – 1945
DEBEVEC LEOPOLD 1908 – 1945
FURLAN FRANČIŠKA 1923 – 1945
FURLAN FRANC 1920 – 1945
FURLAN LUDVIK 1917 – 1945
FURLAN JOŽE 1913 – 1945
HREN JOŽE1927 – 1945
HREN FRANC 1925 – 1945
KATERN FRANC 1901 – 1945
KAVČIČ FRANC 1928 – 1945
KOROŠEC FRANC 1908 – 1945
MEDEN IVAN 1927 – 1945
MEDEN FRANC 1925 – 1945
MEDEN FRANC 1908 – 1945
MEDEN ANDREJ 1923 – 1945
MEDEN ANTON 1921 – 1945
NATEK FRANC 1926 – 1945
NATEK IVAN 1923 – 1945
OBREZA JANEZ 1907 – 1945
OBREZA ANTON 1908 – 1945
PETRIČ FRANC 1906 – 1945
PETRIČ JANEZ 1908 – 1943
PETRIČ ANTON 1924 – 1945
PRIMOŽIČ JANEZ 1025 – 1945
PRIMOŽIČ ANTON 1924 – 1945
PRIMOŽIČ ANTON 1891 – 1942
ŠKRLJ FRANC 1921 – 1945
ŠKRLJA JANEZ 1925 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1922 – 1945
ŠVIGELJ JOŽE 1926 – 1945
ŠVIGELJ JAKOM 1920 – 1945
ŠVIGELJ FRANC 1926 – 1945
TURK JOŽE 1906 – 1945
TURŠIČ JOŽE 1905 – 1945
ZALAR ANTON 1906 – 1945
ZALAR JANEZ 1924 – 1942
ŽNIDARŠIČ MARIJA 1909 – 1942
ŽNIDARŠIČ JANEZ 1903 – 1943
ŽNIDARŠIČ ANTON 1901 – 1943

DOBEC

KATERN ANTON 1905 – 1945
KATERN JAKOB 1916 – 1944
KATERN JANEZ 1899 – 1945
KOROŠEC ANTON 1905 – 1945
KOROŠEC JANEZ 1920 – 1945
KOROŠEC IVAN 1911 – 1945
KOŠIR DANIJEL 1922 – 1945
KOŠIR MIROSLAV 1915 – 1942
KOŠIR JANEZ 1926 – 1945
KRANJC ANDREJ 1901 – 1945
KRANJC ANTON 1895 – 1942
KRANJC ANDREJ 1912 – 1944
KRANJC JANEZ 1910 – 1945
KRANJC ALOJZIJ 1916 – 1945
KRANJC FRANC 1905 – 1945
KRANJC JOŽE 1013 – 1945
KRANJC JOŽE 1915 – 1945
NARED ANTON 1904 – 1945
STRAŽIŠČAR FRANC 1906 – 1944
ŠKRLJ ANTON 1927 – 1945
TAVŽELJ ANTON 1908 – 1945

KOŽLJEK

DEBEVEC FRANC 1922 – 1943
KOŠČAK MILAN 1920 – 1945
KOŠČAK MILKA 1922 – 1945
KRŽIČ GABRIJEL 1922 – 1944
KRŽIČ FRANC 1917 – 1945
MEDEN IVAN 1918 – 1945
MEDEN JOŽE 1912 – 1942
MEDEN IVANA 1890 – 1944
MEDEN ANTONIJA 1903 – 1944
MEDEN JOŽE 1923 – 1945
MEDEN IVAN 1909 – 1945
MEDEN LUDVIK 1915 – 1942
MEDEN ALOJZIJ 1919 – 1945
MEDEN ADOLF 1924 – 1945
STRAŽIŠČAR IVAN 1907 – 1945
STRAŽIŠČAR JOŽE 1917 – 1945
STRAŽIŠČAR TINCA 1922 – 1945
TRUK STANKO 1925 – 1945
TURK ANGELCA 1920 – 1945
TURK MARICA 1928 – 1945
TURŠIČ FRANC 1911 – 1943
TURŠIČ MILKA 1912 – 1945
TURŠIČ JOŽE 1912 – 1945
TURŠIČ JANEZ 1899 – 1945
TURŠIČ FRANC 1912 – 1945
TURŠIČ IVAN 1916 – 1945
TURŠIČ ANTON 1909 – 1942
TURŠIČ JOŽE 1919 – 1942
ZALAR MARIJA 1910 – 1945
ZALAR JOŽE 1912 – 1945

KOŽLJEK

ZALAR ANTON 1920 – 1945
ZALAR STANE 1922 – 1945
ZALAR ALOJZIJ 1906 – 1945

SELŠČEK

MEDEN JANEZ 1915 – 1945
MEDEN ANTON 1917 – 1945
MEDEN ALOJZIJ 1901 – 1945
MEDEN JANEZ 1926 – 1945
MEDEN JANEZ 1908 – 1945
MEDEN MARIJA 1914 – 1945
MEDEN ANTON 1916 – 1944
MEDEN ANA 1919 – 1945
OBLAK ALOJZIJ 1923 – 1945
OBLAK ANTON 1926 – 1945
OBLAK ANTONIJA1919 – 1945
OBLAK ANGELA 1920 – 1945
OBLAK LJUDMILA 1924 – 1945
OBLAK ANA 1927 – 1945
OBREZA FRANC 1913 – 1944
OBREZA ANTON 1921 – 1943
OBRAZA ANTON 1901 – 1943
OBREZA ALOJZIJ 1903 – 1943
OOPEKA LEOPOLD 1912 – 1945
OPEKA JANEZ 1916 – 1945
ŠVIGELJ STANKO 1909 – 1945
ŠVIGELJ MATEŽ 1911 – 1943
ŠVIELJ ALBIN 1920 – 1945

TOPOL

BONAČ JANEZ 1906 – 1945
CIMPERMAN ANTONIJA 1890 – 1945
CIMPERMAN ANTON 1911 – 1945
CIMPERMAN FRANC 1918 – 1945
CIMPERMAN STANKO 1922 – 1943
INTIHAR ANTON 1922 – 1945
KRANJEC FRANC 1928 – 1945
KRANJEC JAKOB 1927 – 1945
KRANJEC ANTON 1921 – 1942
KRANJC JANEZ 1915 – 1945
KRANJC JOŽE 1907 – 1944
MEDEN JOŽE 1904 – 1945
OPEKA ANTON 1923 – 1945
OPEKA JOŽEVA 1886 – 1945
OPEKA MARIJA 1919 – 1945
PETRIČ JANEZ 1908 – 1945
PETRIČ AMALIJA 1928 – 1945
PETRIČ FRAN 1924 – 1945
PETRIČ JANEZ 1921 – 1945
PETRIČ JOŽE 1923 – 1942
TOMŠIČ ALOJZIJ 1906 – 1945

Napis na podstavku:

ŽRTVE KOMUNISTIČNEGA NASILJA
1941 – 1945 MENIŠIJA LETA 1993

NA TEM MESTU JE SIMBOLIČEN GROB MOŽ
IN FANTOV NAŠE ŽUPNIJE SLOVENSKIH
DOMOBRANCEV BORCEV PRTI KOMUNI
ZMU IN TUDI ŽENE KI SO DELILE NJIHOVO
USODO S SPOŠTOVANJEM IN BOLEČINO
JIH SPREJEMA DOMAČI KRAJ

Napis na podstavku s strani:

BOG – NAROD – DOMOVINA

 

Odkritje: .

 

 Viri:

– 1945 – 1945

Babna Polica – spomenik

 

25. 4. 2011

Kraj:  Babna Polica

     

Lokacija: .ob cesti, poleg kapelice

Napisi:
Italijanska okupatorska vojska je
29. 7. 1942 požgala in popolnoma
izropala vas BABNO POLICO,
vaščane odgnala v internacijo
na Rab in naprej v Gonars.
V vojni je izgubilo življenje 23 vaščanov.
BABNA POLICA je v letih 1942 – 1945
prispevala veliko pomoč partizanskim
enotam in njihovim bolnicam pod Snežnikom.

IZGUBILI STE VSE IMETJE, PREŽIVELI
TABORIŠČA, ZMAGOVALI V BOJIH,
ŽTRVOVALI ŽIVLJENJA, DA DANES
ŽIVIMO V MIRU IN SVOBODI

VAŠČANI in KO ZZB NOV Looška dolina

Odkritje: 2010

Avtor: Milenka Braniselj

 Viri: