Cerknica knjižnica – kip Steinberg

25. 6. 2022

Kraj: Cerknica

     

Lokacija: pred Knjižnico Jožeta Udoviča, Cerknica

Avtor: Milenka Braniselj

Napisi: .

FRANC ANTON
STEINBERG
1684 – 1765
KRASOSLOVEC
GEOGRAF
KARTOGRAF
SLIKAR
POLITEHNIK

Odkritje: 24. 6. 2022

 

 

 Viri:   

Iga vas gasilski dom – plošča

Kraj: Iga vas

     

Lokacija: Na gasilskem domu pri vhodu

Napisi: 

LETA 1928 JE BILO NA POBUDO FRANCA
ŠTEFANČIČA S SOMIŠLJENIKI USTANOVLJENO
GASILSKO DRUŠTVO PUDOB, KI SE JE PO
PRESELITVI V IGA VAS PREIMENOVALO V
GASILSKO DRUŠTVO IGA VAS
V ČAST IN HVALA VSEM USTANOVITELJEM.
PLOŠČA ODKRITA JULIJA 2022 OB 130-LETNICI
ROJSTVA PRVEGA PREDSEDNIKA DRUŠTVA
FRANCA ŠTEFANČIČA

 

Odkritje: 9. 7. 2022

 

 Viri:   

Sv. Trojica – Spomenik Martinu Krpanu

2. 1. 2022

Kraj: Sv. Trojica

     

Lokacija: .

Napisi: .

NA NOTRANJEM STOJI VAS, VRH
PO IMENU. V TEJ VASICI JE ŽIVEL V
STARIH ČASIH KRPAN, MOČAN IN
SILEN ČLOVEK.
(F. Levstik)

PISNI DOKAZ O OBSTOJU VASI VRH PRI
SVETI TROJICI JE ZAPIS V KOLEDARJU ZA
SLOVENSKE UČITELJE 1892, KJER POD
ZAPOREDNO ŠTEVILKO 22 MED DRUGIM
PIŠE: VRH PRI SV.TROJICI 873 (ŠOLA ZA
SILO)…JAN SIMON, ŽUPN. UČ.,…

LASTNI PARCELE (ŠT. 1079/1 K.O.ZALES)
NA KATERI JE BILA LETA 1905 ZGRAJENA
TUDI SEDANJA ŠOLSKA ZGRADBA, JE LETA
1873 POSTAL TROJIŠKIŽUPNIK SIMON
JAN. LE-TA JE TU ŽUPNIKOVAL OD LETA
1864 DO 1899.

 

 

Odkritje: .

 

 Viri:   

Rakek pokopališče – Janez Mlakar

25. 6. 2022

Kraj: Rakek

     

Lokacija: Na pokopališču v bližini grobnice Žagar

Napisi: 

DRUŽINA MLAKAR

MISLAVA
1921 – 1921
JANEZ padel
1923-1943
JANKO OČE
1891-1955
ZINKA MATI
1891-1960
POLONCA
1951-1975
JANISLAVA
1924-2004

 

Odkritje: .

 

 Viri:   

Sv. Trojica – plošče domobrancem

Kraj: Pokopališče Sv. Trojica

     

Lokacija: zunaj, na vzhodni strani cerkve

Napisi: 

Leva plošča:

ANDREJČJE

MRAMOR JOŽE           1925

BOČKOVO

HITI ANDREJ                 1921
HITI FRANC                    1924
INTIHAR KAROL         1926
KOROŠEC FRANC      1919
PIRMAN JOŽE              1921
PIRMAN ANTON        1922

HITENO

KOROŠEC FRANČIŠKA 1887
PONIKVAR JOŽE              1906
PONIKVAR ALOJZIJ       1911

HRIBARJEVO

MODIC PETER                    1921

JERŠANOVO

KOROŠEC FRANC          1900
KOROŠEC FRANC          1927

LOVRANOVO

SELJAK JANEZ                  1897
ZALAR ANTON                 1907
ZALAR JOŽE                       1915

MRAMOROVO

GRADIŠAR JANEZ           1911
KOROŠEC ANTON          1902
ZALAR JANEZ                    1924

OGRADA

KOROŠEC JOŽE               1920
KOROŠEC KAROL           1922
KOROŠEC ANTON          1924

Srednja tabla

1941 – 1945

NA TEH PLOŠČAH SO ZAPISANA
IMEN MOŽ IN ŽENA TE ŽUPNIJE,
KI SO UMRLI
KOT ŽRTVE KOMUNIZMA
IN POČIVAJO NA TEM
IN DRUGIH POKOPALIŠČIH.
TU PA SO TUDI IMENA MOŽ
IN FANTOV SLOVENSKE
DOMOBRANSKEVOJSKE,
KI NISO PADLI V BOJU,
BILI SO IZDANI IN POMORJENI.
NE VE SE KJE LEŽIJO,
ZATO JIH Z BOLEČINO
IN SPOŠTOVANJEM
SPREJEMA DOMAČI KRAJ.
NJIHOVO GESLO JE BILO

BOG, NA ROD, DOMOVINA
PACEM IN DOMINO

VSI PRSTI TREPETAJO PO PIŠČALI,
GLASOVI TIHI BOŽAJO ROKO.
TAKO RAD SEGEL
BI V GLOBOKO DNO,
KJER BREZ GLASU
SO BRATJE OBLEŽALI.

FRANCE BALANTIČ

LETO IZDELAVE 1992

Desna tabla

POLŠEČE

KOVAČIČ JANEZ              1907
PONIKVAR JAKOB          1916
PONIKVAR STANKO      1918
VOLEK JANEZ                    1903

ROŽANČE

HRIBAR LEOPOLD        1921
KOVAČIČ ANTO             1925

SLEME

KRAŠEVEC ALIOJZIJ   1925
PONIKVAR JOŽE           1909
PONIKVAR KAROL       1913
ŠKRLJ IVAN                       1912

SLUGOVO

TEKAVEC FRANC          1911

SV. TROJICA

LAH ANTON                     1899
PETRIČ SLAVKO            1922
PETRIČ JOŽE                   1927
SELJAK LUDVIK             1911

ULAKA

KNAFELJ JANEZ           1911
MIŠIČ IVAN                      1926

ZALES

LAH JOŽE                           1922
ROT FRANC                      1904
ROT JOŽEFA                    1918
ŠTRUKELJ MATIJA       1918
VESEL IVAN                      1929

ZAVRH

KOROŠEC ANTON        1915

 

Odkritje: .

 

 Viri:   

Sv. Trojica – grob Pirman Lojze

2. 1. 2022

Kraj: Pokopališče Sv. Trojica

     

Lokacija: Ob severnem zidu pokopališča

Napisi: 

PIRMAN LOJZE

16. 11. 1909 V ZAVRHU PADEL

                                                           24. VII. 1942

Odkritje: .

 Viri:   

Sv. Trojica – Grob Mramor Tone – Tomaž

2. 1. 2022

Kraj: .

     

Lokacija: Ob severnem zidu pokoplišča

Napisi: .

BOREC SPOMENIČAR

MRAMOR POLDE – TOMAŽ

1911 – 1943

Odkritje: .

 

 Viri: