Pajkovo – plošča

24. 4. 2005

Kraj: Pajkovo

Lokacija: Plošča je vzidana na edini domačiji poleg razvalin gradu Pajkovo

Napisi:

NA TEM MESTU JE BILO DNE
28. 6. 1942 MNIŽIČNO ZBOROVANJE
IN VOLITVE
NARODNOOSVOBODILNEGA ODBORA

Begunje, pokopališče – grobišče

28. 3. 2009

Kraj: Begunje

   

Lokacija: Pokopališče v Begunjah

Napisi:

SLAVA
NJIHOVEMU SPOMINU

V SPOMIN 18 BORCEM
MED NJIMI 12 NEZNANIH
LOŠKE IN LJUBLJANSKE BRIGADE
KI SO PADLI OKTOBRA
IN NOVEMBRA 1943

AMALIJI BUČAR
VINKU ŠPRANJI
KOZLOVIČU

LUDVIKU PRIMOŽIČU
FRANCU ŠVIGLJU
FRANCU RUSU

 

Odkritje: 1961 Begunje – Odkritje spomenika

Izgleda, da je šlo za odkritje spomenika v Begunjah

 

Begunje, šola – plošča

28. 3. 2009

Kraj: Begunje

   

Lokacija: Plošča je pritrjena na fasado na vzhodni strani Osnovne šole

Napisi:

ŽRTVAM SVOBODE
1941 * 1945

BEGUNJE:
BREZEC IVAN
BREZEC ALJOZ
DE TONI VINKO
JUVANČIČ FRANC
KOROŠEC ANTON
KRANJEC JAKOB
KRANJEC ANTON
MRAK IVAN
MRAK ANTON
MRAMOR ANTON
MEDEN ANTON
MEDEN VIKTOR
OBREZA JOŽE
POPEK IVAN
POPEK JOŽE
ŠKRLJ JOŽE
ŠKERLJ JOŽE
ŠKERLJ ANTON
TEKAVEC JAKOB
TURŠIČ JOŽE
TURŠIČ FRANC
TURŠIČ JOŽE
URH JANEZ
ZALAR ANTON
POPEK JOŽE
KNAP LUDVIK

BEZULJAK:
BRANCELJ JOŽE
BRANCELJ ANTON
BRANCELJ JANEZ
DEBEVC JOŽE
OBREZA LUDIK
OBREZA JANEZ
PETRIČ JANEZ
POPEK ALOJZ
POPEK ANTON
ŠVIGELJ ANTON
ŠVIGELJ ANTON
TURŠIČ LUDVIK
TURŠIČ ANTON
ZORC FRANC

BREZJE:
ŠVIGELJ ALOJZ

DOBEC:
ZALAR ANTON

KOŽLJEK:
SUHADOLNIK IVAN
ŠVIGELJ FRANC

SELŠČEK:
OBREZA LUDVIK
PRIMOŽIČ MARIJA
PRIMOŽIČ ANTON

TOPOL:
OPEKA IVAN

TIHO OD NAS STE ODŠLI, TOVARIŠI, V NOČ – BREZ POVRATKA.

Izgleda, da so ploščo nadomestili z novo. Datuma nisem ugotovil.

Odkritje:

 

Grad Snežnik – nivo vode 16. 11. 1851

5. 9. 2009

Kraj: Kozarišče

   

Lokacija: Plošča je na zunanji stani obzidja, desno od vhoda v grad.

Napisi:

Uberschwemung
16. Novb. 1851

 

Odkritje: 1851

 

Podcerkev – plošča Fanika Črnugelj

19. 9. 2009

Kraj: Podcerkev

   

Lokacija: Plošča je pritrjena na fasadi hiše Podcerkev 18

Napisi:

TUKAJ JE ŽIVELA
FANIKA ŠKRBEC ČRNUGELJ
(1925-1998)
KOMANDIRKA ŽENSKE PARTIZANSKE
ČETE LOŠKEGA ODREDA 1945
ANTIFAŠISTKA, HUMANISTKA IN DOMOLJUB.
UČITELJICA, PEDAGOŠKI SVETNIK

PODCERKEV, 2. 10. 2005

POSTAVILI:
ODBOR ŽENSKE PARTIZANSKE ČETE
ZB LOŠKE DOLINE

Odkritje: 2. 10. 2005

 

Viri: 1938 Klance – Družina Škrbec, po domače Urhovi

 

Bezuljak – plošča in kip Vandek, Milka Popek

14. 8. 2009

Kraj: Bezuljak

Lokacija: Plošča je pritrjena na hišo Bezuljak 40, kip pa stoji pred hišo.
(sprememba oktober 2019) Kip so prestavili k spomeniku za dogodek uničenja skladišča.

Napisi:

V TEJ HIŠI STA BILA ROJENA
PRIPRAVLJENA DA SE ŽRTVUJETA
ZA DOMOVINO

NARODNI HEROJ
POPEK ALJOZ – VANDEK

PRVOBOREC POPEK TONE – MAKS

PADLA 1943 LETA

 

Odkritje:  1962 Bezuljak – Odkritje plošče heroju Vandku

110910001

Viri: Register nepremične kulturne dediščine

 

 Status:

Lož – spomenik Janez Hribar

8. 3. 2009

Kraj: Lož

   

Lokacija: Spomenik je postavljen levo od vhoda v Kovinoplastiko, Lož

Napisi:

HEROJ HRIBAR JANEZ

 

Odkritje: