Cerknica Tabor – plošča pri lipi

5. 4. 2010

Kraj: Cerknica

     

Lokacija:  Plošča je vzidana v kamnit obroč okrog lipce na Placu.

Napisi:

A + O   1648

Odkritje: .

Plošča je verjetno sklepni kamen enega od nekdanjih cerkvenih objektov.

Notranjski listi I.: Peter Fister – Tabor v Cerknici na Notranjskem, stran 80

 Viri:

Otave – Krimska jama

30. 6. 2006

Kraj: .

    streetview x

Lokacija: .

Napisi: .Na lesenem oltarju je napis:

ŽRTVAM KRIMSKE JAME

Odkritje: .

 Viri:

Stari trg – spomenik Slavko Kovač – Smeli

25. 7. 2010

Kraj: Stari trg

     

Lokacija:   Na začetku Smelijevega naselja iz smeri Lož

Napisi:

NARODNI HEROJ
SLAVKO KOVAČ SMELI
– 1942

Na tablici na spomeniku spodaj:

LOŽ 4. 7. ’86
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
ZZB NOV LOŠKA DOLINA
IN PREBIVALCI NASELJA

 

Odkritje: 4. 7. 1986

 

 Viri:
Ivo Juvančič: Kako je nastal Soški odred  stran 94

Dolenje Poljane – plošča

26. 8. 2022

Kraj: Dolenje Poljane

     

Lokacija: .

Napisi: .

LETA 1942 JE ITALIJANSKI

OKUPATOR ZARADI SODELOVANJA

VAŠČANOV S PARTIZANI POŽGAL

DOLENJE POLJANE

9. SEPTEMBER 2012

 

 

Dopolnjeno 10. 9. 2022

Odkritje: 9. 9. 2012

 

 Viri:
Status prispevka:

Prezid, Deuce – plošča Jože Mlakar

26. 8. 2022

Kraj:  Prezid

     

Lokacija: Na severovzhodnem pobočju hriba Deuce, pod vrhom.

Napisi: .

MLAKAR JOŽE
LOŽ 46 – 82
PADEL V NOV
DNE 27/2 1945

NA TEM MESTU SO 27. 2. 1945
DOMOBRANCI UMORILI PARTIZANA
JOŽETA MLAKARJA IZ LOŽA
INTENDANTA ENOTE VDV

 

27. 4. 2018 Foto: Franc Mihelčič

Sprva je bila postavljena zgornja plošča, naknadno pa so dodali še spodnjo, kamnito ploščo.

Odkritje: .

 

 Viri:

Dopolnjeno 23. 8. 2022

  Obrh, marec 2022, stran 12, 13

  Obrh, maj 2022, stran 43

Status prispevka: nezadosten opis, lokacija, fotografija

Dolenja vas – hiša Franjo Sterle

28. 1. 2016

Kraj: Dolenja vas

     

Lokacija: Plošča je na rojstni hiši v Dolenji vasi

Napisi:

V TEJ HIŠI SE JE RODIL
7. 5. 1889
FRANJO A. STERLE
AKADEMSKI SLIKAR
UMRL V LONDONU 28. 4. 1930

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Cerknica, zdravstveni dom – plošča Lavrič

15. 3. 2018

Kraj: .

     

Lokacija: Levo od vhoda v Zdravstveni dom Cerknica

Napisi:

ZDRAVSTVENI DOM
dr. Božidarja Lavriča
CERKNICA

 

Odkritje: .

 

 Viri:

Cerknica, knjižnica – kip Udovič

25. 3. 2018

Kraj: Cerknica

     

Lokacija: na Taboru, levo od vhoda v Knjižnico Jožeta Udoviča

Avtor: Milenka Branisel

Napisi:

JOŽE UDOVIČ
1912 – 1986
PESNIK, PISATELJ,
ESEJIST, PREVAJALEC

Odkritje: 16. 2. 2018

 Viri:

Cerknica – spomenik NOB

25. 3. 2018

Kraj: Cerknica

     

Lokacija: Spomenik je v središču Cerknice, na križišču Ceste 4. maja in Partizanske ceste.

Napisi:

CERKNICA ARHAR ANTON – BAJC ADOLF – BEČAJ
FRANC – BRANISELJ DRAGOMIR – BRANISELJ JANKO
BREZEC FRANC – BUDKOVIČ VLADO – CASERMAN
ALOJZ – CASERMAN FRANC – CIMPERMAN JOŽEFA
DEBEVC FRANC – DRENIK ANTON – DRENIK JANEZ
FRANCELI ALOJZ – GLIEBE STANISLAV . GRUDEN
ADOLF – HREN FRANC – IBLANČIČ JANEZ – JURCA
JOŽE – JURCA IVAN – KEBE ANTON – KEBE JANEZ
KEBE ALOJZ – KLANČAR ANTON – KLANČAR FRANC
KLANČAR JAKOB – KLANČAR LJUDMILA – KLANČAR
FRANC – KORČE ANGELO – KOVAČIČ JANEZ – KRALJ
MARTIN – KRANJC DUŠAN – KRANJC IVAN – KRANJC
ANTON – KRANJC RADOSLAV – KRANJC SLAVKO

KRANJC JANEZ – KROŠELJ VIDA – KRIŽMAN KAREL
KUŠLAN JOŽE – LAVRIČ JANEZ – LOGAR ALOJZ
LOGAR FRANC – LOGAR JOŽE – LOGAR VIKTOR
LONČAR JOŽE – LOVKO OTON – LOVKO LUDVIK
MARTINČIČ JANEZ – MEDEN JAKOB – MEDEN JOŽE
MELE ANTON – MELE JANEZ – MELE MILAN – MIKŠE
FRANC – MODIC FRANČIŠKA – MRAMOR FRANC
KRAMOP JOŽE – MRAMOR JOŽE – MRAMOR VIKTOR
OBRADOVIČ ŠTEFAN – PERNUŠ JANEZ – PETRIČ
IVAN – PETRIČ JANEZ – POVŠNAR VIKTOR – PUNTAR
JANEZ – REPIČ JOŽE – REPIČ VENCELJ – RIS FRANC
RIS JOŽE – RIS MATEVŽ – RONKO ALBIN – ROŽANC
ANTON – ROŽANC JANEZ – SZOPKO MIROSLAV

SZOPKO IVAN – ŠAJN JOŽE – ŠEGA ALOJZ – ŠKRLJ
ANTON – ŠKRLJ ANTON – ŠKARJA IVAN – ŠTRAJHAR
IVAN – TEKAVEC JOŽE – TAVŽELJ JOŽE – TURŠIČ
LEOPOLD – TOMŠIČ FRANC – TURK FRANC – TURK
ANTONIJA – TURŠIČ FRANC – URBAS JOŽE – URH
FRANC – URH MILAN – VERBIČALOJZ – VIDMAR
JANEZ – VIČIČ ANTON – VIDRIH ALOJZ – ZAKRAJŠEK
JOŽE – ŽNIDARŠIČ ALOJZ- ŽNIDARŠIČ IVAN
DOLENJE JEZERO BRANISELJ FRANC – GNEZDA
FRANČIŠKA – JERMAN LUDVIK – JERMAN EDVARD
KLANČAR FRANC – KOROŠEC JJOŽE – MARTINČIČ
FRANC – MESTEK JANEZ – MEVEC JOŽE – OPEKA
FRANC – OTONIČAR FRANC- PONIKVAR ANTON

REPEŽ FRANC DOLENJA VSA BARAGA FRANC
BEČAJ JOŽE – BRANISELJ ANTON – MILAVEC
MIROSLAV – OBREZA FRANC – OBREZA LUDVIK
OBREZA PAVLA – OTONIČAR FRANC – PRIMŠAR
ATNON – UDOVIČ ANTON – URBAS FRANC – URBAS
JAKOB – URBAS MARIJA – VIČIČ ANTON
ZRIMŠEK FRANC MAROF URBAS JANEZ
URBAS JOŽE ZELŠE MILAVEC JOŽE
MELE FRANC – OPEKA FRANČIŠKA – OPEKA
JANEZ – OPEKA LUDVIK – URBAS JANEZ
OTOK MARTINČIČ ALOJZ – MARTINČIČ JOŽE

Na zgornjem robu kvadra je na treh stranicah napis:

ŽRTVAM FAŠIZMA
V LJUDSKI VSTAJI
L. 1941 – 1945

30. 5. 2022


19. 4. 2020

april 1960, Foto: Vinko Toni

Odkritje: .5. 10. 1952

 

Ančka Mlakar – Pecljeva

 Viri:
– Tone Urbas, Cerknica

 

Cerknica – kapelica žrtvam 1. svetovne vojne

9. 11. 2016

Kraj: Cerknica

     

Lokacija: 100 m iz krožišča pred Cerknico proti Begunjam

Napisi: .

Nad vhodom je napis:

1914 KRALJICA MIRU, prosi za nas 1918

V kapelici sta dve tabli z imeni:

Leva tabla:

V svetovni vojski padli vojaki:

Cerknica
ALBREHT ANTON št.45 + 1917
ARHAR ANTON + 1918
BARAGA FRANC št.6 + 1918
HOMOVC ANTON št.145 + 1915
KEBE MATIJA št.56 + 1914
KEBER JANEZ + 1917
KLANČAR ANDREJ št.22 + 1916
KLANČAR JOŽEF št.22 + 1916
KORČE JOŽEF št.104 + 1915
KRAJC JOŽEF št.73 + 1919
KRANJC ANTON št.222 + 1917
KRANJC ANTON + 1915
KRANJC FRANC + 1915
KRANJC JAKOB + 1918
KRPAN JERNEJ + 1916
MEDEN JAKOB št.111 + 1914
MEKINDA FRANC št.144 + 1917
MELE JANEZ št.152 + 1914
MELE MATEVZ št.216 + 1915
MESTEK ANTON št.236 + 1914
MIKŠE ANTON št.59 + 1918
MILAVEC VLADIMIR št.41 + 1916
NEGRO JOŽEF št.161 + 1916
OPEKA ALOJZIJ št.178 + 1918
PAVLIČ ALIJZIJ št. + 1917
PETROVČIČ JANEZ št.167 + 1915
PRIMŠAR ALOJZIJ št.14 + 1916
PRUDIČ FRANC št.201 + 1915
PRUDIČ JOŽEF št.42 + 1915
ROŽANC JANEZ št.33 + 1915
SKUK FRANC št.32 + 1918
ŠEGA FRANC + 1920
ŠKERL LOVRENC št.275 + 1918
TOMC JERNEJ + 1917
VIČIČ JOŽEF št.266 + 1915
VIVODA FRANC št.80 + 1917

Zelše
SVET ANTON št.3 + 1916

Otonica
JAKOPIN FRANC + 1916

Naj počivajo v miru!

Desna tabla:

V svetovni vojski padli vojaki:

Rakek
BERČIČ ANDREJ št.17 + 1914
BOMBAČ JAKOB št.21 + 1914
BOMBAČ JANEZ št.50 + 1916
BRECELJ IVAN št.87 + 1916
GABRENJA ALOJZIJ št.38 + 1916
ILERŠIČ FRANC št.85 + 1918
KORENČIČ JAKOB št.14 + 1916
KORENČIČ JANEZ št.14 + 1914
KORENČIČ JOŽEF št.99 + 1918
KOVŠCA JOŽEF + 1918
MATIČIČ FRANC št.27 + 1916
MEDEN ANTON + 1916
MEDEN JANEZ št. 110 + 1917
MEDEN KAROL + 1916
STERŽAJ ALOJZIJ št.35 + 1914

Dovce
BRANISEL FRANC št.15 + 1916
MARTINČIČ ALOJZIJ št.67 +1916
OBREZA JAKOB št.44 + 1915
OBREZA JOŽEF št.45 + 1915
OTONIČAR JOŽEF št.3 + 1917
ŠKERL JANEZ št.55 + 1919
KEBE ANTON št.9 + 1915
KLANČAR JANEZ št.22 + 1915
MARTINČIČ JAKOB št.53 + 1917
URŠIČ FRANC št.19 + 1914
Martinjak KRAŠOVIC JANEZ št.35 + 1914
MIŠIČ ANTON št.40 + 1919
OBREZA JANEZ št.44 + 1917
PIRMAN JANEZ št.10 + 1916
TURK JAKOB št.21 + 1916
URŠIČ JANEZ št.4 + 1914
Podslivnica HRIBAR FRANC št.8 + 1916
KOROŠEC JANEZ št.14 + 1915
NARED FRANC št.3 + 1918
NARED JOŽEF št.3 + 1916
PREVC FRANC št.2 + 1918

Naj počivajo v miru

 

 

Odkritje: .

 

 Viri: