Unec – Plošča general Maister

Kraj: Unec

     

Lokacija: Plošča je na steni Kovinoplastike, Lož, takoj za Portusom

Napisi: 

SLOVENSKI GENERAL IN PESNIK

RUDOLF MAISTER – VOJANOV

NAJZASLUŽNEJŠI POVELJNIK NAŠIH BORCEV ZA SEVER-

NO MEJO IN OSVOBODILJELJ MARIBORA. SVOJE

ŽIVLJENJE JE POSVETIL NARODU IN DOMOVINI. V POSLE-

DNJIH LETIH SVOJEGA ŽIVLJENJA JE PRIHAJAL SEMKAJ

NA ODDIH IN POČITEK.

ROJEN DNE 25.5.1876 V KAMNIKU JE UMRL V TEJ HIŠI

DNE 26.7.1934

Odkritje: 

130109439

Dopolnjeno 13. 1. 2019 s fotografijami iz zbirke Osnovne šole Cerknica

Dopolnjeno 20. 8. 2019 z dvema fotografijama iz zbirke Franc Perko

Viri: